Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / O SIEA / Ochrana osobných údajov

fb_logo

Ochrana osobných údajov


Slovenská inovačná a energetická agentúra prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo Nariadenie GDPR) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Cieľom SIEA je v čo najväčšej miere zachovať Vaše súkromie. Aby chránila osobné údaje pred akýmkoľvek neoprávneným prístupom zaviedla viacero bezpečnostných opatrení:

  • prijatie interných pravidiel ochrany osobných údajov,
  • obmedzenie počtu zamestnancov, ktorí pristupujú k osobným údajom na úzky okruh preškolených osôb,
  • pravidelné bezpečnostné preškoľovanie zamestnancov,
  • zvyšovanie kvality zabezpečenia vnútornej infraštruktúry.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
tel.: 02/58 248 111, fax: 02/5342 1019
e-mail: office@siea.gov.sk, web: www.siea.sk 

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

gdpr@siea.sk 

 

Spracúvanie osobných údajov

Informácie SIEA o účeloch a právnom základe spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o rozsahu osobných údajov a dobe spracúvania

 

Práva dotknutých osôb

Pre niektoré z účelov spracúvania SIEA získava súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou zaslanou na adresu organizácie alebo doručenou osobne do sídla Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava.

 

Právo podľa GDRP Potrebné overenie dotknutej osoby Časový rámec odpovede
Právo na informácie Overenie potrebné pri získaní OÚ Poskytnuté okamžite
Právo prístupu k OÚ Je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o získanie údajov 1 mesiac
Právo na opravu OÚ Je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o opravu údajov 1 mesiac
Právo na výmaz OÚ Je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO Bez zbytočného odkladu
Právo namietať proti spracúvaniu Je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO Bez zbytočného odkladu
Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním Je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO Bez zbytočného odkladu
Právo na prenos údajov Je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o získanie údajov 1 mesiac
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu  Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakty sú zverejnené na webovom sídle úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou  Nevzťahuje sa

 

Formulár pre uplatnenie práv dotknutých osôb

Vyplnený formulár žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb, ktorých osobné údaje spracúva Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci svojich informačných systémov, prineste osobne do sídla organizácie alebo zašlite elelektornickou poštou na adresu gdpr@siea.sk.

 

ŽIadosť dotknutej osoby .pdf

Žiadosť dotknutej osoby .rtf
 
 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).