651-2019-1211-BA

Dátum vystavenia 23.12.2019
Číslo 651-2019-1211-BA
Predmet služby daňového poradcu
Názov a sídlo dodávateľa Rentabil Dat k.s., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, IČO: 35693274
Suma v EUR bez DPH 1 050,00 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., Generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok