600-2019-1220-BA

Číslo objednávky 600-2019-1220-BA
Popis objednaného plnenia dodanie koncových zariadení
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 1 040,00 €
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní telekomunikačných a dátových služieb 72/2019/SFS
Dátum vyhotovenia 20.11.2019
Identifikačné údaje dodávateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Alexandra Velická, PhD., Generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok