579-2019-1230-BA

Dátum vystavenia 11.11.2019
Číslo 579-2019-1230-BA
Predmet zápis ochrannej známky SIEA
Názov a sídlo dodávateľa Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4, IČO 30810787
Suma v EUR bez DPH 136,00 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., Generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok