390-2017-111-BA

Číslo objednávky 390-2017-111-BA
Popis objednaného plnenia sada stieračov + prostriedok na čistenie skla
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 12,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 18.09.2017
Identifikačné údaje dodávateľa DANUBIASERVICE a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO 31 397 549
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Soňa Minarovičová, poverená riadením sekcie ekonomickej
Späť na celý zoznam objednávok