345-2019-1040-BA

Dátum vystavenia 16.07.2019
Číslo 345-2019-1040-BA
Predmet Ubytovanie
Názov a sídlo dodávateľa Artpension s.r.o., Tajovského 1422/8A, 974 01 Banská Bystrica, IČO 47 519 959
Suma v EUR bez DPH 60,18 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok