333-2019-1040-BA

Číslo objednávky 333-2019-1040-BA
Popis objednaného plnenia Prezentačné predmety
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 36 358,00 € s DPH
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda 111/2018/OMČ
Dátum vyhotovenia 09.07.2019
Identifikačné údaje dodávateľa Hauerland s.r.o., Matúšova 56, 811 04 Bratislava, 35 777 885
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok