250-2019-1040-BA

Dátum vystavenia 24.05.2019
Číslo 250-2019-1040-BA
Predmet Nákup vysielacieho času
Názov a sídlo dodávateľa Media RTVS, s.r.o., Mýtna 1, 817 55 Bratislava, IČO 35 967 871
Suma v EUR bez DPH 10 526,40 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok