193-2019-1055-BA

Dátum vystavenia 25.04.2019
Číslo 193-2019-1055-BA
Predmet Vytvorenie fotografií
Názov a sídlo dodávateľa Radovan Škohel, Ľ. Štúra 372/4, 019 01 Ilava, IČO 47 926 961
Suma v EUR bez DPH 140,00 €
Identifikácia zmluvy Zmluva o dielo 2/2018/SI
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok