108-2023-1480-BA

Číslo objednávky 108-2023-1480-BA
Popis objednaného plnenia údaje dennostupňov
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 2 190,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 03.03.2023
Identifikačné údaje dodávateľa Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniová 17, 833 15 Bratislava, IČO: 00156884
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ
Späť na celý zoznam objednávok