Vrátiť sa na normálnu verziu

O štátne dotácie na kotly a kolektory požiadalo už 3270 záujemcov

O dotácie zo štátneho Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach prejavilo do polovice septembra 2010 záujem vyše 3270 domácností a 15 bytových domov. Z celkovej vyčlenenej sumy 8 miliónov EUR bolo k dispozícii ešte zhruba 5 miliónov EUR.

Záujem je najmä o dotácie na kolektory, ktoré sú už nainštalované v 2700 domácnostiach. Slnečnú energiu na ohrev vody už využívajú aj 720 bytov. Celková inštalovaná plocha kolektorov presiahla 14 750 m 2. Vyše 560 žiadostí podali domácnosti, ktoré si zakúpili kotol na drevnú biomasu.

O dotáciu môžu záujemcovia požiadať až po nainštalovaní systému, a to do 6 mesiacov po uvedení zariadenia do prevádzky.

Podmienky získania dotácií