Manažment SIEA

Ing. Peter Blaškovitš

generálny riaditeľ

Ing. Michaela Celláryová

poverená riadením sekcie riadenia a financovania

Ing. Eva Konečná

riaditeľka sekcie marketingu a komunikácie

Ing. Michal Fiala

riaditeľ sekcie implementácie EŠIF

Ing. Artur Bobovnický, CSc.

riaditeľ sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce

Ing. Jaroslav Chocholáček

riaditeľ sekcie energetických činností

Ing. Soňa Půlpánová

riaditeľ regionálnej pobočky Trenčín

Ing. Slavomír Cifra

riaditeľ regionálnej pobočky Košice