Manažment SIEA

Ing. Peter Blaškovitš

generálny riaditeľ

Ing. Milan Pavlík

riaditeľ sekcie financovia a správy

Ing. Michal Fiala

riaditeľ sekcie implemetácie EŠIF

Ing. Artur Bobovnický, CSc.

riaditeľ sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce

Ing. Jaroslav Chocholáček

riaditeľ sekcie energetických činností

Ing. Soňa Půlpánová

riaditeľ regionálnej pobočky Trenčín

Ing. Karol Kehér

riaditeľ regionálnej pobočky Košice