femdom-scat.com
femdommania.net

Návod Ako správne hospodáriť s teplom pomocou termoregulačných ventilov

Pre domácnosti, ktoré využívajú teplovodné ústredné vykurovanie, pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra odporúčania ako správne používať hlavice na termoregulačných ventiloch na vykurovacích telesách. O tlačenú formu letáku s návodom, ako znížiť spotrebu tepla a udržať si tepelnú pohodu, možno požiadať v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.

K zostaveniu odporúčaní vyzval konzultantov v poradenskom centre v Trenčíne zástupca jedného zo spoločenstiev vlastníkov bytov. V bytovom dome si nechali termostaticky vyregulovať vykurovaciu sústavu, ale v nasledujúcej sezóne sa začala časť obyvateľov sťažovať na nedostatok tepla. Práve ich spotreba tepla pritom nepatrila medzi najnižšie.

“Ich plán zverejniť odporúčania na domovej nástenke a vložiť ich aj do schránok jednotlivých vlastníkov bytov nás inšpiroval k tomu, aby sme súbor praktických rád pripravili a vydali aj v tlačenej forme, ” uviedla riaditeľka odboru legislatívy metodológie a vzdelávania SIEA Kvetoslava Šoltésová. Zosumarizované praktické rady môžu byť podľa K. Šoltésovej užitočné aj pre budovy, kde bolo hydraulické vyregulovanie zrealizované už dávnejšie a tamojší obyvatelia už nesledujú a nekontrolujú spotrebu tepla tak dôsledne ako v minulosti.

SIEA odporúčania pripravila pred blížiacimi sa termínmi odpočtov hodnôt na pomerových rozdeľovačoch tepla v bytových domoch. “Správne využívanie regulačných ventilov môže výrazne prispieť k úsporám energie i nákladov za teplo a nevyžaduje si žiadne investície navyše,” zdôraznila generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Ako dodala, cieľom bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je urobiť všetko preto, aby mali obyvatelia spotrebu energie pod kontrolou a vedeli, ako ju môžu znížiť.

Návod s vysvetlením je zverejnený na stránke www.ziteergiou.sk. Vlastníci domov, bytov, ale i správcovia a zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov ho môžu získať i v tlačenej forme. Leták si môžu prevziať v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, v Banskej Bystrici a v Košiciach.Termín prevzatia odporúčame vopred dohodnúť telefonicky alebo mailom. Záujemcom, ktorí chcú mať letáky k dispozícii ešte tento rok, odporúčame vzhľadom na blížiaci sa záver roka využiť termíny do 20. 12. 2012.

V centrách sú k dispozícii aj dalšie užitočné letáky a brožúry vydané v rámci bezplatného energetického poradenstva. Napríklad brožúry Rozpočítavanie tepla a teplej vody v bytových domoch, Ako vybrať slnečný kolektor, Ako vybrať kotol na biomasu a viaceré analýzy výsledkov konkrétnych inštalácií energetických zariadení. Ich kompletný zoznam je zverejnený na stránke v časti Publikácie a prezentácie.