Vrátiť sa na normálnu verziu

Na tepelné čerpadlá pripadá polovica z preplatených a rezervovaných prostriedkov

Slovenská inovačná a energetická agentúra v 19. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala 512 poukážok na inštaláciu tepelných čerpadiel. Na čerpadlá je tento rok vyčlenená polovica z prostriedkov.

Na inštaláciu zariadení a podanie žiadosti o preplatenie poukážok z tohto kola majú domácnosti čas do 3. decembra 2019.
„Aktuálne evidujeme 1 732 platných poukážok na inštaláciu tepelných čerpadiel v celkovej hodnote viac ako 5,5 miliónov €. To je viac ako polovica z prostriedkov, ktoré už boli tento rok preplatené alebo sú rezervované na platné poukážky na všetky druhy zariadení,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická. Ďalší milión eur bude k dispozícii v rámci posledného tohtoročného kola určeného pre tepelné čerpadlá, ktoré bude vyhlásené 15. októbra 2019.

Na tepelné čerpadlá vyčlenila SIEA oproti ostatným trom podporovaným zariadeniam väčší podiel prostriedkov aj vzhľadom na to, že dopyt po týchto zariadeniach rastie a sú finančne náročnejšie. Príspevok na čerpadlá je preto vyšší, a z tohto dôvodu je možné uspokojiť v jednotlivých kolách menší počet žiadateľov. Alokácia 1,5 milióna € sa v 19. kole vyčerpala za 5 minút.

Na inštalácie tepelných čerpadiel sú domácnosti pripravené najlepšie spomedzi ostatných zariadení. „Žiadatelia o podporu na čerpadlá zrušili tento rok najmenej poukážok, len 11 %. V prípade slnečných kolektorov je podiel nevyužitých poukážok 17 %, pri kotloch 24 % a pri fotovoltických paneloch až 31 %. Je to škoda, pretože nepripravené domácnosti zbytočne blokujú prostriedky, ktoré by mohli byť využité na iné zariadenia,“ zdôraznil komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

Do konca roka 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť ešte 5 kôl v celkovej hodnote 2,8 milióna €. Najbližšie kolo na kotly na biomasu bude vyhlásené 10. septembra 2019.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je vďaka európskej a štátnej podpore do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 MW.