Registrácia do monitorovacieho systému

Formulár slúži na zber kontaktných informácií pre prevádzkovateľa monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE).

Na základe vyplnenia vstupných údajov bude prihlásenej organizácii vytvorené konto a vygenerované heslo pre vstup do MSEE. Prihlasovacie údaje budú zaslané na email zadaný v tomto formulári.

Údaje označené hviezdičkou * sú povinné.

Vyplňte v prípade, ak je Vaša organizácia v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti verejného orgánu.

Vyberte z uvedených možností dôvod(y) pre poskytovanie údajov do MSEE.

Vyberte jednu, alebo niekoľko možností

Odoslaním formulára zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s informáciami o spracovaní osobných údajov, ktoré sú dostupné na webovom sídle www.siea.sk/ochrana-osobnych-udajov

Po odoslaní formulára Vám bude doručená automatická správa s potvrdením.