Vrátiť sa na normálnu verziu

Prijímatelia podpory

Monitorovací systém energetickej efektívnosti (MSEE), ktorý prevádzkuje SIEA, monitoruje projekty s pozitívnym vplyvom na úsporu energie. Zväčša sa jedná o rekonštrukcie budov, vykurovacích systémov alebo rôznych technologických zariadení, ktoré sú financované pomocou podporných programov a dotácií.

Prijímatelia podpory Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 – SIEA

Environmentálny fond (ENVIROFOND)

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)

Slovak Investment Holding, a.s. (SIH)

– MUNSEFF

Projekty financované pomocou EŠIF

Investičné stimuly (priemysel)

Dobrovoľné dohody