Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Medzinárodné projekty / Pozvánky

fb_logo

Energetický investičný deň o pomoci zo štrukturálnych fondovSIEA pozýva na „Energetický investičný deň“, ktorého cieľom je napomôcť k zlepšeniu procesov pri podpore energetických projektov financovaných zo štrukturálnych fondov v programovom období 2014 až 2020 . Podujatie, ktoré sa uskutoční 26. novembra 2012 v Bratislave, pripravila SIEA v spolupráci s Rakúskou energetickou agentúrou v rámci projektu  „SF Energy Invest “ spolufinancovaného zo zdrojov európskeho komunitárneho programu Inteligentná energia - Európa  (IEE). 


IEE_logo.jpgSF-Energy_Invest_logo.PNG

Termín podujatia: 26. novembra 2012 (pondelok), 9:00 - 14:50

Miesto podujatia: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Bajkalská 27, Bratislava – veľká  zasadacia miestnosť na 1. poschodí.

 

Účasť na seminári je bezplatná. Prezentácie sú určené pre zástupcov riadiacich orgánov a implementačných agentúr, ktorí sa podieľajú na operačných programoch podporujúcich energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov, ako aj pre  potenciálnych žiadateľov o nenávratnú finančnú pomoc v novom programovom období štrukturálnych fondov v rokoch 2014 až 2020. Cieľom podujatia je okrem iného napomôcť k zlepšovaniu procesov pri podpore energetickych projektov financovaných zo štrukturalnych fondov.

 

Predbežný program

 

08:30 - 09:00  Registrácia
09:00 - 09:10 Privítanie
09:10 - 09:30 Stručná informácia o projekte SF Energy Invest
Johannes Schmidl, Rakúska energetická agentúra
09:30 - 10:20 Sumarizácia výsledkov využitia ŠF z OP KaHR prioritnej osi 2 – Energetika a praktické
odporúčania na zvýšenie podielu investícií do projektov trvalo udržiavateľnej energie
 v nadchádzajúcom programovom období 2014-2020
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10:20 - 10:50 Prestávka
10:50 - 11:20 Optimalizácia postupov počas podávania a schvaľovania projektov trvalo udržateľnej energie
Pavel Starinský, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11:20 - 11:50 Úspešný energetický projekt kofinancovaný zo ŠF: Rekoštrukcia mestskej výhrevne v Senici
František Sás, Comeron Group
11:50 - 13:00 Obed
13:00 - 13:50 Súčasná environmentálna politika pre energetickú efektívnosť (EE) a  dostupnosť finančných
nástrojov; Stav v ŠF a KF; Nová smernica o EE; Finančné nástroje a štruktúry – EPCs, ELENA,
EEEF, JESSICA
Stuart Broom, Európske expertné PPP centrum, Európska investičná banka,
13:50 - 14:30 Podpora investícií do trvalo udržateľnej energie z pohľadu kohéznej politiky v rokoch
2014 – 2020

Pavel Starinský, Slovenská inovačná a energetická agentúra
14:30 - 14:50 Diskusia, záver

Podmienky účasti:

Zaregistrovať sa môžete prostredníctvom elektronickej on-line prihlášky. Každý účastník vypĺňa registráčný formulár individuálne. Registrácia prebieha do 23. novembra 2012 (štvrtok), prípadne do naplnenia kapacity podujatia. Vzhľadom na počet miest odporúčame záujemcom prihlásiť sa na podujatie včas

Kontakt:

Ivana Ďuricová - ivana.duricova@siea.gov.sk 

Pavel Starinský - pavel.starinsky@siea.gov.sk 

Rekonštrukcia mestskej výhrevne v Senici
 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).