Kontakty SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
tel.: 02/58 248 111, fax: 02/5342 1019

e-mail: office@siea.gov.sk, web: ..

Podateľňa, podávanie žiadostí

Dňa 22.1.2020 bude pracovisko SIEA v sídle na Bajkalskej ulici 27 v Bratislave zatvorené z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny.

Pracoviská SIEA

Úradné hodiny a kontakty Sekcie štrukturálnych fondov EÚ

Priezvisko, meno predvoľba tel. číslo klapka e-mailová adresa
Generálna riaditeľka
Velická Alexandra +421 / 2 58 248 344 office@siea.gov.sk
KANCELÁRIA GENERÁLNEJ RIADITEĽKY
Smilková Lýdia +421 / 2 58 248 345 lydia.smilkova@siea.gov.sk  
Latkoczyová Veronika +421 / 2 58 248 345 veronika.latkoczyova@siea.gov.sk
Mareš Alica +421 / 2 58 248 345 alica.mares@siea.gov.sk
Fax (sekretariát GR): +421 / 2 53 421 019 office@siea.gov.sk
Senková Jana +421 / 2 58 248 207 jana.senkova@siea.gov.sk
Pavlík Róbert +421 / 2 58 248 207 robert.pavlik@siea.gov.sk
Remišová Marta +421 / 907 727 809 marta.remisova@siea.gov.sk
Komunikační manažéri
Stanislav Jurikovič +421 / 2 58 248 202 stanislav.jurikovic@siea.gov.sk
Pálková Sylvia +421 / 2 58 248 404 sylvia.palkova@siea.gov.sk
Manažéri pre ľudské zdroje
Celláryová Michaela +421 / 2 58 248 328 michaela.cellaryova@siea.gov.sk
Valachovičová Adriana +421 / 2 58 248 155 adriana.valachovicova@siea.gov.sk
Valettová Sandra +421 / 2 58 248 118 sandra.valettova@siea.gov.sk
SEKCIA FINANCOVANIA A SPRÁVY
Pavlík Milan +421 / 2 58 248 150 sfs@siea.gov.sk
Šramelová Lucia +421 / 2 58 248 150 lucia.sramelova@siea.gov.sk
Kováčová Martina +421 / 2 58 248 248 martina.kovacova@siea.gov.sk
Felcanová Svetluša +421 / 2 58 248 248 svetlusa.felcanova@siea.gov.sk
Gomboš Tivadar +421 / 2 58 248 406 tivadar.gombos@siea.gov.sk
Vašeková Michaela +421 / 2 58 248 248 michaela.vasekova@siea.gov.sk
Odbor právnej podpory
Škvarka Roman +421 / 2 58 248 240 roman.skvarka@siea.gov.sk
Beňo Peter +421 / 2 58 248 240 peter.beno@siea.gov.sk
Kučerková Cvetana +421 / 2 58 248 205 cvetana.kucerkova@siea.gov.sk
Tonkovičová Viera +421 / 2 58 248 205 viera.tonkovicova@siea.gov.sk
Odbor ekonomický
Cuprišinová Jana +421 / 2 58 248 323  ekonomika@siea.gov.sk
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Minarovičová Soňa +421 / 2 58 248 235 sona.minarovicova@siea.gov.sk
Beranová Slávka +421 / 2 58 248 118 slavka.beranova@siea.gov.sk
Gönczöl Ladislav +421 / 2 58 248 118 ladislav.gonczol@siea.gov.sk
Haláková Simona +421 / 2 58 248 118 simona.halakova@siea.gov.sk
Jarová Veronika +421 / 2 58 248 317 veronika.jarova@siea.gov.sk
Knutová Mária +421 / 2 58 248 317 maria.knutova@siea.gov.sk
Polepilová Andrea +421 / 2 58 248 317 andrea.polepilova@siea.gov.sk
Ševčíková Monika +421 / 2 58 248 330 monika.sevcikova@siea.gov.sk
Škulecová Anna +421 / 2 58 248 118 anna.skulecova@siea.gov.sk
Mareková Jana +421 / 2 58 248 317 jana.marekova@siea.gov.sk
 Oddelenie technickej pomoci
Urminská Marcela +421 / 2 58 248 marcela.urminska@siea.gov.sk
Rybárová Zuzana +421 / 2 58 248 417 zuzana.rybarova@siea.gov.jk
Kováčiková Jana +421 / 2 58 248 417 jana.kovacikova@siea.gov.sk
Pařízková Zuzana +421 / 2 58 248 409 zuzana.parizkova@siea.gov.sk
Sabóová Edita +421 / 2 58 248 409 edita.saboova@siea.gov.sk
Santer Martin +421 / 2 58 248 417 martin.santer@siea.gov.sk
Sedlárová Jana +421 / 2 58 248 417 jana.sedlarova@siea.gov.sk
Odbor informatiky
Koleňák Ľuboš  +421 / 2 58 248 411  it@siea.gov.sk
Fábry Vladimír +421 / 2 58 248 412 it@siea.gov.sk
Mesárošová Janka +421 / 2 58 248 411 it@siea.gov.sk
Penciak Pavol +451 / 48 4142 456 pavol.penciak@siea.gov.sk
Odbor vnútornej správy
Brichtová Jana +421 / 2 58 248 570 vnutornasprava@siea.gov.sk
Antalová Romana +421 / 2 58 248 326 romana.antalova@siea.gov.sk
Bobačicová Martina +421 / 2 58 248 326 martina.bobacicova@siea.gov.sk
Čamaj Miroslav +421 / 2 58 248 222 miroslav.camaj@siea.gov.sk
Donnerová Daniela +421 / 2 58 248 222 daniela.donnerova@siea.gov.sk
Gyenes František +421 / 2 58 248 122 frantisek.gyenes@siea.gov.sk
Ježek Milan +421 / 2 58 248 151 milan.jezek@siea.gov.sk
Kochan Ronald +421 / 2 58 248 151 ronald.kochan@siea.gov.sk
Fedorová Zuzana +421 / 2 58 248 326 zuzana.fedorova@siea.gov.sk
Štefunko Miroslav +421 / 2 58 248 406 miroslav.stefunko@siea.gov.sk
Oddelenie správy dislokovaných pracovísk
Tóth Peter +421 /918 413 201 peter.toth@siea.gov.sk
Ochotnická Jana +421 /907 727 816 jana.ochotnicka@siea.gov.sk
Odbor kontroly +421 /915 693 752 kontrola@siea.gov.sk
Odbor marketingových činností
Vrtielová Zuzana +421 / 908 177 579 zuzana.vrtielova@siea.gov.sk
Vozárová Veronika  +421/ 907  992 705 veronika.vozarova@siea.gov.sk
Oddelenie marketingu
Friebertová Simona +421 / 918 424 803 simona.friebertova@siea.gov.sk
Jahja Lindita  +421/ 918  459 670  lindita.jahja@siea.gov.sk
Opartyová Monika +421 / 917 113 804 momika.opartyova@siea.gov.sk
Rodina Pavol +421 / 905 439 298 pavol.rodina@siea.gov.sk
Sivák Jakub +421 / 917 247 000 jakub.sivak@siea.gov.sk
Zendulka Lukáš +421 /908 513 667 lukas.zendulka@siea.gov.sk
Oddelenie podporných činností
Futóová Soňa +421 /905 869 316 sona.futoova@siea.gov.sk
Prelovská Katarína +421 / 905 488 346 katarina.prelovska@siea.gov.sk
Pivoň Ľubor +421 / 908 624 554 lubor.pivon@siea.gov.sk
Pokojný Vladimír +421 /905 865 832 vladimir.pokojny@siea.gov.sk
Szabadosová Petra  +421 / 907 110 964 petra.szabadosova@siea.gov.sk
Oddelenie poradenstva NP ŽIŤ ENERGIOU
Bezplatná poradenská linka +421 / 800 199 399
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Banská Bystrica poradenstvo.bb@siea.gov.sk
Ilovič Michal +421 / 48 47 14 6 05 michal.ilovic@siea.gov.sk
Mareš Jozef +421 / 48 47 14 6 05 jozef.mares@siea.gov.sk
Veverka Matej +421 / 48 47 14 6 05 matej.veverka@siea.gov.sk
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Bratislava poradenstvo.ba@siea.gov.sk 
Martin Patrik +421/ 908 982 014 patrik.martin@siea.gov.sk
Sekanová Andrea +421/ 905 292 553 andrea.sekanova@siea.gov.sk 
 Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Trenčín poradenstvo.tn@siea.gov.sk
Lešinská Martina +421 / 32 64 209 81 martina.lesinska@siea.gov.sk 
Pevná Mária +421 / 32 64 209 81 maria.pevna@siea.gov.sk
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Žilina poradenstvo.za@siea.gov.sk
Liptáková Katarína +421 / 915 396 312 katarina.liptakova@siea.gov.sk
 Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Košice poradenstvo.ke@siea.gov.sk
Hendrichovská Lucia +421 / 55 6782 53 2, 3 lucia.hendrichovska@siea.gov.sk
Kočanová Slávka +421 / 55 6782 53 2, 3 slavka.kocanova@siea.gov.sk
Kottferová Nikola +421 / 55 6782 53 2, 3 nikola.kottferova@siea.gov.sk
Odbor Program Bohunice
Kovář Peter +421 / 905 578 481 peter.kovar@siea.gov.sk
Gallová Cecília +421 / 917 525 799 cecilia.gallova@siea.gov.sk
Harčár Marek  +421 / 918 762 827 marek.harcar@siea.gov.sk
Tomanová Čergeťová Ivana
SEKCIA INOVÁCIÍ A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
Bobovnický Artur +421 / 905 985 937 artur.bobovnicky@siea.gov.sk
Géhriová Simona +421 / 907 122 646 simona.gehriova@siea.gov.sk
Odbor programov a analýz
Borza Vladimír +421 / 907 988 316 vladimir.borza@siea.gov.sk
Harnišová Eva +421 / 905 403 637 eva.harnisova@siea.gov.sk
Magulová Renáta +421 / 917 245 699 renata.magulova@siea.gov.sk
Ružičková Katarína  +421 / 905 371 194 katarina.ruzickova@siea.gov.sk
Vavrdová Alexandra +421 / 905 923 127 alexandra.vavrdova@siea.gov.sk
Adamovsky Peter +421 / 907 212 218 peter.adamovsky@siea.gov.sk
Kozmon František +421 / 907 214 599 frantisek.kozmon@siea.gov.sk
Mühl Michal  +421 / 919 990 401 michal.muhl@siea.gov.sk
Odbor medzinárodnej spolupráce
Laktiš Stanislav +421 / 918 857 550 stanislav.laktis@siea.gov.sk
Magyar Ján +421 / 908 735 818 jan.magyar@siea.gov.sk
 Rašla Igor  igor.rasla@siea.gov.sk
Odbor zvýšenia inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – Národný projekt ZIVSE
Saksa Dušan +421 / 918 401 513 dusan.saksa@siea.gov.sk
Polčicová Simona +421/ 905  390 549 simona.polcicova@siea.gov.sk
Gregor Michal +421/ 905 385 477 michal.gregor@siea.gov.sk
Oddelenie podujatí a komunikácie – Národný projekt ZIVSE
Šturmankin Artur  +421 / 905 922 882 artur.sturmankin@siea.gov.sk
Bohušová Alina  +421 / 907 114 850 alina.bohusova@siea.gov.sk
Balcerčík Peter  +421 / 918 116 974 peter.balcercik@siea.gov.sk
Drahošová Martina  +421 / 915 496 917 martina.drahosova@siea.gov.sk 
Heglasova Jana  +421/ 905 922 881 jana.heglasova@siea.gov.sk 
Hrochová Petra  +421 / 915 572 153 petra.hrochova@siea.gov.sk
Lacúch Ľubomír  +421 / 915 990 403 lubomir.lacuch@siea.gov.sk
Mašlonka Ľuboš +421/ 905 929 983 lubos.maslonka@siea.gov.sk
Šulgan Branislav  +421 / 907 190 325 branislav.sulgan@siea.gov.sk
Oddelenie konzultačných aktivít – Národný projekt ZIVSE
Varadínek Tomáš  +421 / 905 923 157 tomas.varadinek@siea.gov.sk
Cipka Peter +421 / 908 162 632 peter.cipka@siea.gov.sk
Havettová Adriana  +421 / 915  571 668 adriana.havettova@siea.gov.sk 
Janeček Vladimír  +421 / 908 677 132 vladimir.janecek@siea.gov.sk
Gregor Michal +421/ 905 385 477 michal.gregor@siea.gov.sk
Matejčík Miroslav +421 /907 144 588 miroslav.matejcik@siea.gov.sk
Petrík Juraj  +421 / 905 292 536 juraj.petrik@siea.gov.sk
Rybovič Andrej +421 / 907 144 397 andrej.rybovic@siea.gov.sk
Škraková Tatiana   +421 / 907  211 432 tatiana.skrakova@siea.gov.sk
Šufáková Dušana  + 421 / 917 871 690 dusana.sufakova@siea.gov.sk
Šuhajová Lucia  +421 / 908 533 490 lucia.suhajova@siea.gov.sk
Odbor podpory kreatívneho priemyslu – Národný projekt PRKP
Kolevská Petronela +421 / 907 173 275 petronela.kolevska@siea.gov.sk
Mikušová Edita +421 / 907 107 890 edita.mikusova@siea.gov.sk
Poláchová Kristína +421 / 908 725 654 kristina.polachova@siea.gov.sk
Oddelenie podujatí a komunikácie – Národný projekt PRKP
Tibenská Simona +421 / 908 676 187 simona.tibenska@siea.gov.sk
Kadlec Lukáš +421 / 907 216 103 lukas.kadlec@siea.gov.sk
Romanová Jana +421 / 907 866 128 jana.romanova@siea.gov.sk
Štec Marián +421 / 915 825 811 marian.stec@siea.gov.sk
Vavrincová Irena +421 / 918  413 363 irena.vavrincova@siea.gov.sk 
Tury Juraj +421 / 918 413 363 juraj.tury@siea.gov.sk
Oddelenie podporných mechanizmov – Národný projekt PRKP
Giertlová Anna  +421 / 907 125 987 anna.giertlova@siea.gov.sk
Babiaková Monika +421 / 905 929 864 monika.babiakova@siea.gov.sk
Bihari Ján +421 / 907 826 677 jan.bihari@siea.gov.sk
Gajdoš Ľubomír  +421 / 918 459 658 lubomir.gajdos@siea.gov.sk
Gajarská Zora +421 / 907 893 772 zora.gajarska@siea.gov.sk
Jendrušová Vladimíra +421 / 905 465 747 vladimira.jendrusova@siea.gov.sk
Kyselicová Lenka +421 / 917 742 689 lenka.kyselicova@siea.gov.sk
Moravčíková  Miriama +421 / 907 191 050 miriama.moravcikova@siea.gov.sk
Štuková Andrea  +421 / 918 858 489 andrea.stukova@siea.gov.sk
SEKCIA ENERGETICKÝCH ČINNOSTÍ
Chocholáček Jaroslav +421 / 48 47 14 6 03 jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk
Klimentová Daniela  +421 / 907 673 879 daniela.klimentova@siea.gov.sk
Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania
Šoltésová Kvetoslava +421 / 48 4 142 656 kvetoslava.soltesova@siea.gov.sk
Knapko Ivan +421 / 48 4 142 546 ivan.knapko@siea.gov.sk
Doušek Tomáš +421 / 48 4 142 625 tomas.dousek@siea.gov.sk
Slančík Andrej +421 / 48 4 142 655 andrej.slancik@siea.gov.sk
Gašparová Martina +421 / 917 524 671 martina.gasparova@siea.gov.sk
Zajíčková Ivana +421 / 907 215 540 ivana.zajickova@siea.gov.sk
Odbor projektu Zelená domácnostiam
Pracovisko Bratislava +421 / 905 390 596
Klientske centrum +421 / 907 811 944
Fecko Pavel +421 / 905 997 432 pavel.fecko@siea.gov.sk
Antalová Katarína +421 / 905 253 629 katarina.antalova@siea.gov.sk
Bajza Branislav +421 / 905 529 991 branislav.bajza@siea.gov.sk
Bányai Ladislav +421 / 915 990 402 ladislav.banyai@siea.gov.sk
Meszárošová Jana +421 / 905 390 596 jana.meszarosova@siea.gov.sk
Rapantová Veronika +421 / 905 997 439 veronika.rapantova@siea.gov.sk
Soták Ján +421 / 908 794 970 jan.sotak@siea.gov.sk 
Odbor podporných činností a energetických auditov
Špirko Miloš +421 /917 112 665 milos.spirko@siea.gov.sk
Letenay Zdenko +421 / 905 401 510 zdenko.letenay@siea.gov.sk
Odbor monitorovania energetickej efektívnosti
Štibraný Peter +421 / 48 47 14 6 31 peter.stibrany@siea.gov.sk
Janotová Monika +421 / 48 47 14 6 30 monika.janotova@siea.gov.sk
Kollár Branislav +421 / 48 47 14 6 35 branislav.kollar@siea.gov.sk
Medzihorský Viktor +421 / 48 47 14 6 34 viktor.medzihorsky@siea.gov.sk
Straka Ľubomír +421 / 48 47 14 6 33 lubomir.straka@siea.gov.sk
Suja Juraj +421 / 48 47 14 6 35 juraj.suja@siea.gov.sk
Vajdová Miroslava +421 / 48 47 14 6 32 miroslava.vajdova@siea.gov.sk
Regionálna pobočka Trenčín
Soňa Pulpánová +421 / 32 74 082 21 sona.pulpanova@siea.gov.sk
Čelinský Anton +421 / 32 74 082 19 anton.celinsky@siea.gov.sk
Helešová Dušana +421 / 32 64 209 81 dusana.helesova@siea.gov.sk
Chrenková Drahomíra +421 / 32 74 082 11 drahomira.chrenkova@siea.gov.sk
Jarošová Daša +421 / 32 74 082 19 dasa.jarosova@siea.gov.sk
Pugzik Milan +421 / 32 74 082 12 milan.pugzik@siea.gov.sk
Stanko Igor +421 / 2 58 248 456 igor.stanko@siea.gov.sk
Sekretariát +421 / 32 74 37447, 6 officetn@siea.gov.sk
Regionálna pobočka Banská Bystrica
Chocholáček Jaroslav +421 / 48 47 14 6 03 jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk
Veselovská Marcela +421/ 905 433 126 marcela.veselovska@siea.gov.sk
Bělohoubková Mária +421 / 905 433 126 maria.belohoubkova@siea.gov.sk
Čunderlík Vincenc +421 / 48 47 14 6 14 vincenc.cunderlik@siea.gov.sk
Feriancová Jana +421 / 48 47 14 6 04 jana.feriancova@siea.gov.sk
Javoreková Daniela +421/ 905 433 126 daniela.javorekova@siea.gov.sk
Klimentová Lucia +421 / 905 433 126 lucia.klimentova@siea.gov.sk
Lihan Tomáš +421 / 48 47 14 6 04 tomas.lihan@siea.gov.sk
Paulíny Slavomír +421 / 48 47 14 6 04 slavomir.pauliny@siea.gov.sk
Rutšeková Renáta +421 / 905 433 126 renata.rutsekova@siea.gov.sk
Slezák Peter +421 / 48 47 14 6 04 peter.slezak@siea.gov.sk
Stehlíková Lenka +421/905 433 126 lenka.stehlikova@siea.gov.sk
Stupavská Adriana +421/905 433 126 adriana.stupavska@siea.gov.sk
Šebo Stanislav +421 / 48 47 14 6 04 stanislav.sebo@siea.gov.sk
Regionálna pobočka Košice
Kehér Karol +421 / 55 6782 53 2, 3 karol.keher@siea.gov.sk
Cifra Slavomír +421 / 55 6782 53 2, 3 slavomir.cifra@siea.gov.sk
Gundzík Miroslav +421 / 55 6782 53 2, 3 miroslav.gundzik@siea.gov.sk
Fotopulos Andrea +421 / 55 6782 53 2, 3 andrea.fotopulos@siea.gov.sk
László Roman +421 / 55 6782 53 2, 3 roman.laszlo@siea.gov.sk
Mihalová Lucia +421 / 55 6782 53 2, 3 lucia.mihalova@siea.gov.sk
Nistor Juraj +421 / 55 6782 53 2, 3 juraj.nistor@siea.gov.sk
Platko Jozef +421 / 55 6782 53 2, 3 jozef.platko@siea.gov.sk
Skonc Jozef +421 / 55 6782 53 2, 3 jozef.skonc@siea.gov.sk
Tomašeková Beáta +421 / 55 6782 53 2, 3 bea.tomasekova@siea.gov.sk
Sekretariát +421 / 55 6782 53 2, 3 officeke@siea.gov.sk
fax +421 / 55 6786 411
SEKCIA IMPLEMENTÁCIE EURÓPSKYCH ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH FONDOV
Fiala Michal +421 / 2 58 248 401 michal.fiala@siea.gov.sk
Asistent sekcie
Gyurcsiová Alena  +421 / 2  58 248 401 alena.gyurcsiova@siea.gov.sk
Odbor riadenia OP
Magová Marcela +421 / 2 58 248 416 marcela.magova@siea.gov.sk
Belyusová Mária +421 / 2 58 248 401 maria.belyusova@siea.gov.sk
Melichová Eva +421 / 2 58 248 401 eva.melichova@siea.gov.sk
Oddelenie monitorovania a hodnotenia OP
Juricová Silvia +421 / 2 58 248 461 silvia.juricova@siea.gov.sk
Hrúzová Natália +421 / 2 58 248 460 natalia.hruzova@siea.gov.sk
Lipovský Rastislav +421 / 2 58 248 456 rastislav.lipovsky@siea.gov.sk
Momotjuk Natália +421 / 2 58 248 415 natalia.momotjuk@siea.gov.sk
Platt Ivica +421 / 2 58 248 461 ivica.platt@siea.gov.sk
Pružincová Eva +421 / 2 58 248 460 eva.pruzincova@siea.gov.sk
Rýdlová Svetlana +421 / 2 58 248 460 svetlana.rydlova@siea.gov.sk
Semanická Simona +421 / 2 58 248 459 simona.semanicka@siea.gov.sk
Siváková Lenka +421 / 2 58 248 461 lenka.sivakova@siea.gov.sk
Skalák Ingrid +421 / 2 58 248 456 ingrid.skalak@siea.gov.sk
Švecová Ľuboslava +421 / 2 58 248 459 luboslava.svecova@siea.gov.sk
Oddelenie pre informovanie a komunikáciu
Lošonská Martina +421 / 2 58 248 451 martina.losonska@siea.gov.sk
Andelová Martina +421 / 2 58 248 462 martina.andelova@siea.gov.sk
Komiňáková Viera +421 / 2 58 248 451 viera.kominakova@siea.gov.sk
Murínová Zuzana +421 / 2 58 248 451 zuzana.murinova@siea.gov.sk
Rakovská Denisa +421 / 2 58 248 462 denisa.rakovska@siea.gov.sk
Odbor implementácie projektov
František Schrenk +421/918 458 090 frantisek.schrenk@siea.gov.sk
Pravdová Andrea +421/905 304 142 andrea.pravdova@siea.gov.sk
Klačanová Jana +421/905 417 377 jana.klacanova@siea.gov.sk
Valterová Slávka +421/917 454 293 slavka.valterova@siea.gov.sk
Oddelenie implementácie projektov Bratislava I
František Schrenk +421/918 458 090 frantisek.schrenk@siea.gov.sk
Bočková Eva +421/917 990 557 eva.bockova@siea.gov.sk
Bognár Branislav +421/918 762 891 branislav.bognar@siea.gov.sk
Gryga Jozef +421/918 412 717 jozef.gryga@siea.gov.sk
Holárek Branislav +421/907 951 932 branislav.holarek@siea.gov.sk
Klec Adrián +421/905 465 838 adrian.klec@siea.gov.sk
Kopasová Alena +421/907 951 436 alena.kopasova@siea.gov.sk
Kotlárik Andrej
Miko Andrej +421/917 588 449 andrej.miko@siea.gov.sk
Moncman Miroslav +421/917 248 000 miroslav.moncman@siea.gov.sk
Sýkora Bruno +421 / 905 385 567 bruno.sykora@siea.gov.sk
Španová Jana +421 / 907 952 586 jana.spanova@siea.gov.sk
Oddelenie implementácie projektov Bratislava II
Kasmanová Mária +421/915 693 750 maria.kasmanova@siea.gov.sk
Benčová Marta +421/918 457 975 marta.bencova@siea.gov.sk
Bielik Jozef +421/917 637 925 jozef.bielik@siea.gov.sk
Červeňanová Denisa denisa.cervenanova@siea.gov.sk
Hudáček Norbert norbert.hudacek@siea.gov.sk
Ištóková Eva +421/905 385 543 eva.istokova@siea.gov.sk
Kružinský Tomáš +421/905 385 503 tomas.kruzinsky@siea.gov.sk
Maderová Martina +421/915 761 542 martina.maderova@siea.gov.sk
Navračič Andrej +421/908 782 697 andrej.navracic@siea.gov.sk
Obertašová Monika +421/905 712 210 monika.obertasova@siea.gov.sk
Pokojná Gabriela +421 / 918 458 108 gabriela.pokojna@siea.gov.sk
Zrubeková Silvia +421 / 908 707 206 silvia.zrubekova@siea.gov.sk
Odelenie implementácie projektov Banská Bystrica
Slovík Ivan +421 / 48 47 01 806 ivan.slovik@siea.gov.sk
Štibraná Eva +421 / 48 47 01 800 eva.stibrana@siea.gov.sk
Donovalová Pavlína +421 / 48 47 01 809 pavlina.donovalova@siea.gov.sk
Chocholáčková Eva +421 / 48 47 01 803 eva.chocholackova@siea.gov.sk
Kapusta Matej +421 / 48 47 01 820 matej.kapusta@siea.gov.sk
Mandáková Janka +421 / 48 47 01 808 janka.mandakova@siea.gov.sk
Mastišová Eva +421 / 48 47 01 801 eva.mastisova@siea.gov.sk
Mičianová Eva +421 / 48 47 01 811 eva.micianova@siea.gov.sk
Miklošovičová Margaréta +421 / 48 47 01 802 margareta.miklosovicova@siea.gov.sk
Peťková Ľubica +421 / 48 47 01 813 lubica.petkova@siea.gov.sk
Rutšek Peter +421 / 48 47 01 805 peter.rutsek@siea.gov.sk
Valent Erik +421 / 48 47 01 804 erik.valent@siea.gov.sk
Referát oddelenia implementácie Košice
Magočová Ivana +421 / 55 6782 53 2, 3 ivana.magocova@siea.gov.sk
Mitrová Mária +421 / 55 6782 53 2, 3 maria.mitrova@siea.gov.sk
Bandurová Tatiana +421 / 55 6782 53 2, 3 tatiana.bandurova@siea.gov.sk
Cmaríková Sylvia +421 / 55 6782 53 2,3 sylvia.cmarikova@siea.gov.sk
Csalová Michaela +421 / 55 6782 53 2, 3 michaela.csalova@siea.gov.sk
Franková Mária +421 / 55 6782 53 2, 3 maria.frankova@siea.gov.sk
Furka Filip +421 / 55 6782 53 2, 3 filip.furka@siea.gov.sk
Gerberyová Helena +421 / 55 6782 53 2, 3 helena.gerberyova@siea.gov.sk
Henček Peter +421 / 55 6782 53 2, 3 peter.hencek@siea.gov.sk
Jacková Alžbeta +421 / 55 6782 532 2, 3 alzbeta.jackova@siea.gov.sk
Pejková Jana +421 / 55 6782 53 2, 3 jana.pejkova@siea.gov.sk
Soľáková Soňa +421 / 55 6782 53 2, 3 sona.solakova@siea.gov.sk
Šmajdová Liliana +421 / 55 6782 53 2, 3 liliana.smajdova@siea.gov.sk
Odbor právny a koordinácie auditov
Ježeková Petra +421 / 2 58 248 401 petra.jezekova@siea.gov.sk
Večerková Zdenka +421 / 2 58 248 414 zdenka.vecerkova@siea.gov.sk
Oddelenie právne
Bittnerová Tatiana +421 / 2 58 248 123 tatiana.bittnerova@siea.gov.sk
Divinec Martin +421 / 2 58 248 410 martin.divinec@siea.gov.sk
Grófová Andrea +421 /  2 58 248 410 andrea.grofova@siea.gov.sk
Hlinková Katarína +421 / 2 58 248 410 katarina.hlinkova@siea.gov.sk
Hodermarská Janka +421 / 2 58 248 457 janka.hodermarska@siea.gov.sk
Képešová Karolína +421 / 2 58 248 457 karolina.kepesova@siea.gov.sk
Pastiová Lucia +421 / 2 58 248 123 lucia.pastiova@siea.gov.sk
Sojková Zuzana +421 / 2 58 248 457 zuzana.sojkova@siea.gov.sk
Tóth Peter +421 / 2 58 248 410 peter.toth@siea.gov.sk
Vášová Ružena +421 / 2 58 248 414 ruzena.vasova@siea.gov.sk
Oddelenie koordinácie auditov a certifikačných overovaní
Vanko Ladislav +421 / 2 58 248 457 ladislav.vanko@siea.gov.sk
Odbor podporných činností
Gombošová Danica +421 / 2 58 248 401 danica.gombosova@siea.gov.sk
Stovíčková Jana +421 / 2 58 248 224 jana.stovickova@siea.gov.sk
Oddelenie kontroly verejného obstarávania
Horváth Róbert +421/915 761 544 robert.horvath@siea.gov.sk
Chudada Miroslav +421/907 957 706 miroslav.chudada@siea.gov.sk
Kadvanová Ružena +421/905 466 156 ruzena.kadvanova@siea.gov.sk
Kamenská Valéria +421/905 385  232 valeria.kamenska@siea.gov.sk
Kondrátová Lenka +421/915 761 543 lenka.kondratova@siea.gov.sk
Konštiaková Ľudmila +421/908 718022 ludmila.konstiakova@siea.gov.sk
Oddelenie administratívnej podpory
Fečko Peter +421 / 2 58 248 454 peter.fecko@siea.gov.sk
Budova Bajkalská 27
centrála (vrátnica) +421 / 2 58 248 111 mobil: 0915/ 488 732
údržba +421 / 2 58 248 122

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *