SIEA v médiách

2019

Škola s takmer nulovou potrebou energie

(TZB Haustechnik, 02/2019)
Ukážkový príklad obnovy verejnej budovy, vďaka ktorej získajú aj používatelia, aj prevádzkovateľ. Stredná priemyselná škola Emila Belluša v Trenčíne je dôkazom toho, že pri verejných budovách obnovených s podporou z európskych fondov sa popri významných úsporách energie a znížení emisií CO2 dá zásadne zlepšiť aj kvalita vnútorného prostredia a zároveň dodržať citlivý architektonický prístup. »»

Priemyslovka v Trenčíne patrí medzi najmodernejšie

(Rádio Slovensko, 30. 01. 2019 14:19, Blažena Bóoczová)
Kto chce usporiť, musí najskôr investovať. Stredná priemyselná škola stavebná v Trenčíne je toho dôkazom. Po rekonštrukcii a s využitím obnoviteľných zdrojov energie ich výroba tepla stojí o 40 percent menej. Využili pritom podporu na obnovu verejných budov z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Na prehliadku školy vzal Blaženu Bóoczovú hlavný inžinier projektu Michal Lešinský. »»

Koľko tepla spotrebuje nevykurovaný byt

(TV Markíza, Teleráno, 14.1.2019, od 00:15 a od 01:01)
Ako neplatiť v bytovom dome za teplo namiesto susedov, ktorí vypínajú radiátory, a prečo nás každý stupeň navyše stojí 6 % z celkových nákladov za teplo? »»

2018

Poukaz na služby architekta

(TV JOJ, Prvé televízne noviny,  17:08)
Chcete zriadiť novú prevádzku, no neviete ako? Sťahujete sa do nových priestorov, ale neviete, ako by mali vyzerať? Potrebujete nové logo či webstránku a nechcete to nechať, nechať na profesionálov. Teraz to všetko môžete mať za polovicu. »»

Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU

(TA3, Energia pre Slovensko, premiéra 2.11.2018 15:30)
Výdavky za energiu tvoria podstatnú časť rodinného rozpočtu. Možnosti ich zníženia je viacero. Bezplatne vás o nich môžu informovať odborníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. V novom dieli našej relácie sa preto s nimi bližšie pozrieme na to, ako ušetriť peniaze v domácnosti a na čo si dať pri investíciách v tejto oblasti pozor. »»

Úspory energie v mestách a obciach

(TA3, Energia pre Slovensko, 14.8.2018 21:55)
Mestá a obce zohrávajú kľúčovú úlohu pri zmierňovaní dôsledkov klimatických zmien. Práve na ich území sa spotrebuje najviac energie a majú tak možnosť znížiť produkciu škodlivých emisií a prispieť tým k ochrane životného prostredia. Aké sú možnosti využívania podporných nástrojov, ktoré majú samosprávy k dispozícii? »»

Meranie a monitorovanie spotreby energie

(TA3, Energia pre Slovensko, 19.6.2018 21:35)
Cena energie dlhodobo rastie. Mnohí pritom nemajú prehľad o jej spotrebe. Aké sú možnosti a prínosy monitorovania spotreby energie v domácnostiach, podnikoch a vo verejnom sektore? A čo sa sleduje na národnej úrovni v monitorovacom systéme energetickej efektívnosti? »»

Zelená domácnostiam

(TA3, Energia pre Slovensko, 20.4.2018 15:51)
Zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie sú na Slovensku čoraz populárnejšie. Domácnostiam umožňujú zabezpečiť vlastné teplo a elektrinu  spôsobom, ktorý je ohľaduplnejší voči životnému prostrediu. Aké sú výhody a obmedzenia týchto zariadení? Domácnosti môžu získať nenávratný príspevok na ich inštaláciu. Aké sú výhody a obmedzenia týchto zariadení? »»

Energetická efektívnosť samospráv

(RTVS, Správy RTVS, 30.3.2018, 19:29:42, Ivana Fedorová)
Spotreba elektriny, plynu, ale aj palivo, ktoré minuli v obecných autách. Údaje musia samosprávy každý rok do konca marca zadať do takzvaného monitorovacieho systému energetickej efektívnosti. Poskytuje prehľad toho, koľko energie obce minuli, ale umožňuje aj nájsť cesty, ako usporiť. »»

2017

Úspory energie vo verejných budovách

(TA3, Energia pre Slovensko, 21.12.2017, 13.04)
Na Slovensku je viac ako 15-tisíc verejných budov. Obce, mestá, vyššie územné celky, ale aj ústredné orgány štátnej správy majú teraz šancu získať európsku podporu na zásadné zníženie energetickej náročnosti verejných budov v mimobratislavských regiónoch. »»

Šanca na výrazné zníženie spotreby energie vo verejných budovách

(www.aktuality.sk, 19.12.2017)
Na obnovu verejných budov je vyčlenených 400 miliónov eur z európskych fondov. »»

Priemyselným podnikom pri znižovaní spotreby energie pomôžu európske fondy

(www.etrend.sk, 17.12.2017)
Hoci má spotreba energie na Slovensku dlhodobo klesajúci trend, naďalej zostáva veľa priemyselných prevádzok, v ktorých sa energiou plytvá. »»

Úspory energie v podnikoch

(TA3, Energia pre Slovensko, 12.12.2017, 13.00)
V priemysle sa využíva viac ako tretina spotrebovanej energie. Aj preto majú byť pri ďalšom znižovaní energetickej náročnosti v nasledujúcich rokoch najaktívnejšie priemyselné podniky. Pomôcť im pritom majú aj prostriedky z európskych fondov. »»

Materské školy na Myjave sa zmenili na nepoznanie

(TA3, 6.11.2017, 12:37)
Materské školy v Myjave dostali nový šat. Po kompletnej rekonštrukcií by sa ich spotreba energií na vykurovanie mala znížiť o viac ako 65 percent. Peniaze na obnovu získali z európskej a štátnej podpory z operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkovo už bolo z prvej výzvy na zateplenie materských škôl schválených 75 žiadostí. »»

Peniaze na zelené domácnosti prepadli

(Hospodárske noviny, 4.9.2017; s. 4; Lucia Lauková)
Ľudia nevyčerpali pätinu poukážok, ktorými im štát prepláca ekologické riešenia. Pred dvomi rokmi takto nevyužili dokonca polovicu prostriedkov. »»

Viac miliónov pre projekt Zelená domácnostiam

(STV Jednotka, Správy RTVS; 1.9.2017, 19:00; Pavol Kalinský
Peniaze v projekte Zelená domácnostiam sa rýchlo míňajú. Štát však z eurofondov ponúkne ďalšie desiatky miliónov eur. Majitelia domov môžu požiadať o pomoc, ak chcú ohrievať vodu, kúriť či vyrábať elektrinu zo slnka alebo biomasy. »»

Medzi žiadateľmi o zelené poukážky odhalili kontroly špekulantov

(www.gazduj.etrend.sk, 30.8.2017, Zuzana Kollárová)
Poukážky na zelené zariadenia prepláca Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) po kontrole kompletnej dokumentácie alebo až po preverení inštalácie priamo v domácnosti. Niektorí žiadatelia na to doplatili. »»

S. Gavorová o projekte Zelená domácnostiam

(TA3, HOSŤ V ŠTÚDIU, 24.8.2017, 13:20)
Hlavnými cieľmi projektu Zelená domácnostiam je podpora využívania obnoviteľných zdrojov, a zníženie produkcie škodlivých emisií. Doteraz bolo z projektu preplatených domácnostiam viac ako 17 miliónov eur na 8 000 inštalácií. Viac sme sa venovali tomuto projektu, jeho možnostiam a budúcnosti so Svetlanou Gavorovou, generálnou riaditeľkou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. »»

Ročné vyúčtovanie nákladov za byt

(Rádio Regina, 4.5.2017, 21:05, relácia Poradíme, vysvetlíme)
Aktuálne o rozpočítavaní nákladov za energiu s energetickou konzultantkou SIEA Máriou Pevnou. »»

Zaujať žiakov je čoraz náročnejšie

(skolskyservis.teraz.sk, 9.1.2016, Anna Lažová, Spojená škola Svidník)
Keď v rámci projektu Žiť energiou v školách naši žiaci prežili poldeň interaktívnych hier, potešili sa.  »»

2016

Zelená domácnostiam. Záujem obyvateľstva je obrovský

(Časopis Dom a byt, 12/2016, s. 58)
Rozhovor s generálnou riaditeľlkou SIEA Svetlanou Gavorovou o prvej etape národného projektu Zelená domácnostiam, ktorý je zameraný na využívanie kobnoviteľných zdroj energie v domácnostiach. »»

Zelená domácnostiam motivuje aj k úsporám energie

(Ročenka energetiky 2016, s. 18-19, generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová)
Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry umožňuje domácnostiam získať príspevok na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň ich motivuje k tomu, aby ešte pred ich inštaláciou vykonali opatrenia zamerané na úsporu energie. »»

Ako na ročné vyúčtovanie energie v bytovom dome

(TA3, 23.5.2016, relácia Peňaženka, 20:45)
Väčšina domácností dostane do konca mája ročné vyúčtovanie za byt, ide o dôležité informácie o tom koľko a za čo platia. Keďže skontrolovať niekoľkostranový výpis nie je jednoduché, v relácii Peňaženka to vysvetlil Michal Ilovič, energetický konzultant SIEA z poradenského centra ŽIŤ ENERGIOU  »»

Ako rozlúštiť ročné vyúčtovanie nákladov za byt

(www.gazduj.etrend.sk, 16.5.2016)
Správcovia bytových domov a spoločenstvá vlastníkov majú do 31. mája čas na to, aby domácnostiam doručili vyúčtovanie. Poradíme ako ho rozlúštiť a čo v ňom treba skontrolovať »»

2015

Príspevky na úsporu energie budú podporovať systematické opatrenia

(Ročenka energetiky 2015, s. 24-25, Svetlana Gavorová)
Na projekty zamerané na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré prispejú k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, je do roku 2023 vyčlenených takmer 940 miliónov eur z európskych fondov. Využiť ich budú môcť podnikatelia, ústredné orgány štátnej správy, samosprávy, vyššie územné celky, ale aj domácnosti.    »»

Svetlana Gavorová: Dotácia pre malé OZE je nový spôsob čerpania eurofondov

(www,energia.sk, 21.8.2015)
Domácnosť, ktorá požiada o poukážku na fotovoltické panely či veternú turbínu, nemôže počítať s výkupnou cenou na vyrobenú elektrinu. Taktiež elektrina nevyužitá v dome pôjde zadarmo do siete. Na detaily pripravovaného dotačného programu sme sa opýtali riaditeľky SIEA.  »»

Lacná a čistá energia je na dosah

(SME, 8. 8. 2015, Márius Kopcay)
Program podpory malých obnoviteľných zdrojov s názvom Zelená domácnostiam by mohol odštartovať už o mesiac.  »»  

Vypínate kúrenie a myslíte si, že šetríte? Omyl

(Hospodárske noviny, príloha Reality, 18.2.2015)
Ak odchádzate z domu hoci aj na pár dní, treba temperovať. Vyhriať znova celý dom je podstatne drahšie. »»

2014

Robíme všetko pre to, aby sa investičná pomoc pre malé zdroje začala poskytovať čo najskôr

(www.solarnenovinky.sk, 22.12.2014)
Generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová zdôraznila, že sa snaží urobiť maximum pre to, aby sa investičná pomoc pre malé zdroje mohla poskytovať čo najskôr. „Vzhľadom na avizovaný rozsah prostriedkov, vďaka ktorým by mali byť realizované tisícky inštalácií, sa domácnosti nemusia obávať, že by sa im z podpory neušlo“. »»

Užitočné informácie v správny čas inšpirujú k úsporám energie

(Ročenka energetiky 2014, s. 13-21, Svetlana Gavorová)
Rozhovor s generálnou riaditeľkou SIEA Svetlanou Gavorovou o bezplaqtnom energetickom poradenstve a ďalších úlohách agentúry. »»

Chcete ušetriť? Zmeňte osvetlenie

(Hospodárske noviny, 11.12.2014)
Viete, že svetlo sa na celkovej spotrebe elektrickej energie podieľa až 16 percentami v čase špičky je to dokonca až 30 percent? Energetické audity však ukazujú, že práve pri osvetľovaní podnikateľských priestorov sa dá výrazne a zároveň ľahko šetriť. Ak zvolíte vo firme správne svietidlá, môžete ušetriť až 30 percent nákladov. »»

Prichádza zima, ušetrime teplo

(TV Naša, 18.11.2014, Silvia Karolyiová)
Ako ušetríte na teple vo vašom byte. Recept je úplne jednoduchý a súvisí s termoregulačným ventilom. »»

Užitočné rady za málo peňazí

(RTVS 2, relácia Focus, 12.11.2014, 16:45, Gabriela Tomajková)
Kto chce platiť menej za energiu, mal by siahnuť po úsporných opatreniach. Čo je najväčším požieračom energie a akými zásadami by sme sa mali riadiť, aby sme dosiahli čo najväčšiu úsporu? »»

Eurofondy podporia OZE v domácnostiach sumou 100 miliónov eur

(www.energia.dennikn.sk, 10.11.2014)
Brusel schválil Slovensku zatiaľ dva operačné programy vrátane OP Kvalita životného prostredia, kde sa vyčlenila suma takmer 940 miliónov eur na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Domácnosti budú môcť získať 115 miliónov eur na inštaláciu piatich druhov zariadení pre využívanie obnoviteľných zdrojov, na kotly na biomasu, solárne kolektory na ohrev vody alebo vykurovanie, tepelné čerpadlá, fotovoltické panely i veterné turbíny na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW. Výzvy sa vypíšu najskôr v prvom kvartáli 2015. »»

Koľko stojí ženská krása

(TV Markíza, Teleráno, 17. 10. 2014)
Koľko nás ročne stojí kúpanie, sprchovanie, fénovanie či ohrievanie vody vo varnej kanvici a ako nemrhať energiu pri kráse? Prehľadnú tabuľku o tom koľko miniete ročne a užitočné odporúčania, ako neplytvať energiou pre divákov TV Markízy pripravila energetická konzultantka z poradenského centra ŽIŤ ENERGIOU v Košiciach Lucia Hendrichovská. »»

Sú slnečné kolektory vhodné na kúrenie? A ktorý z vykurovacích systémov je najvýhodnejší? 5. časť seriálu

(Rádio Slovensko, 10.10.2014, Soňa Weissová)
Zemný plyn, biomasa, či tepelné čerpadlá… To sú spôsoby vykurovania, o ktorých sme už hovorili počas tohto týždňa. Dnes sa pozrieme opäť na takzvaný zelený druh energie – a to sú slnečné kolektory. Dajú sa použiť na vykurovanie? »»

Ako fungujú tepelné čerpadlá a aká je ich účinnosť? 4. časť seriálu

(Rádio Slovensko, 9.10.2014, Soňa Weissová)
Počas tohto týždňa sme už hovorili o rôznych spôsoboch vykurovania – plynom či drevom. Tepelné čerpadlá, o ktorých budeme hovoriť dnes, využívajú dostupné teplo zo vzduchu, zeme alebo vody – a tie sú, aspoň zatiaľ, zadarmo. Aj preto sa tešia čoraz väčšiemu záujmu. O tom, ako tepelné čerpadlá fungujú, sa porozprávala Soňa Weissová s energetickým expertom Petrom Štibraným. »»

Kedy sú vhodné kotly na biomasu? 3. časť seriálu

(Rádio Slovensko, 8.10.2014, Soňa Weissová)
V minulom diele seriálu sme radili tým, ktorí využívajú na kúrenie plyn. Pre zvyšovanie jeho cien sa však mnohé domácnosti vracajú k staršej alternatíve – a to ku kúreniu drevom – či už v kotloch na biomasu, kozuboch alebo kachliach. Práve o spaľovaní dreva v kotloch na biomasu sa s odborníkmi zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry rozprávala Soňa Weissová. »»

Ako správne kúriť plynom? 2. časť seriálu

(Rádio Slovensko, 7.10.2014, Soňa Weissová)
Asi každý sa počas sychravej jesene či poriadnej zimy teší domov do tepla. Vyhriaty byt počas našej neprítomnosti však odborníci neodporúčajú. O tom sme hovorili už včera. Dnes bude reč o tom, do akého spôsobu vykurovania investujeme. Slovenské domácnosti asi najčastejšie využívajú zemný plyn. S energetickou konzultantkou Luciou Hendrichovskou z poradenského centra Slovenskej inovačnej energetickej agentúry sa na túto tému rozprávala Soňa Weissová. »»

Ako znížiť spotrebu energie v domácnosti za kúrenie bez investícií? 1. časť seriálu

(Rádio Slovensko, 6.10.2014, Soňa Weissová)
Kedysi bolo bežné, že doma sme chodili naozaj minimálne oblečení… Aj keď sa ešte stále nájdu tropické ostrovčeky medzi slovenskými domácnosťami, väčšina z nich predsa len myslí na účty. Ceny energií totiž neustále stúpajú… Ako náklady aspoň čiastočne znížiť, o tom sa rozprávala Soňa Weissová s odborníkmi na úsporu energie zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. » »

Výdavky na elektrinu porastú. Na energiu s rozumom

(TV Markíza, Teleráno,  6.10.2014, 7. min. 45. sek.)
Elektrina zdražie. kde sa dá ušetriť?  V živom vysielaní TV Markíza radil a na otázky divákov odpovedal  riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor. »»

Monitorovanie spotreby energie v domových kotolniach

(Komunálna priemyselná energetika, 3/2014, 18.9.2014)
Bytové domy s vlastnými kotolňami majú do konca apríla 2015 zasielať po prvý raz do Monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie údaje o ročnej spotrebe energie na výrobu tepla a teplej vody a príslušných nákladoch. Do systému sa majú prihlásiť do konca roka 2014. »»

Podnikatelia pozor. Štát má pre vás peniaze na inovácie

(Hospodárske noviny, 6.8.2014)
Firmy môžu teraz štát požiadať o nenávratnú pôžičku. Rezort hospodárstva im rozdelí v tomto roku prostredníctvom inovačných voucherov 235-tisíc eur. »»

Slovenská inovačná a energetická agentúra vzdeláva ľudí v oblasti energetických úspor

(Rádio Regina, Žurnál, 25.07.2014, 12:00, Milan Velecký)
Obyvatelia miest a obcí sa môžu priamo na ulici dozvedieť, ako ušetriť energiu. Slovenská inovačná a energetická agentúra realizuje projekt ŽIŤ ENERGIOU. Jej pracovníci postupne navštevujú 80 miest a obcí a ich obyvateľom radia, kedy sa im oplatí investovať napríklad do fotovoltických panelov alebo tepelných čerpadiel. »»

Ako ušetriť na energiách v domácnosti? Energetickí špecialisti budú radiť priamo na ulici

(www.mikulas.dnes24.sk, 22.7.2014)
Slovenská inovačná a energetická agentúra sa vybrala priamo do ulíc, aby bezplatne radila spotrebiteľom ako šetriť spotrebu v domácnostiach. Energetickí špecialisti pricestujú aj do Liptovského Mikuláša. »»

Na námestí postavia veternú elektráreň

(www.sme.sk, 22.7.2014)
Viete, ako môžete využívať obnoviteľnú energiu u vás doma? Odpoveď na túto aj ďalšie zaujímavé otázky dostanete v stredu 30.júla na Štúrovom námestí v Trenčíne. »»

Učili ľudí, ako efektívnejšie využívať energiu

(Prešovský Korzár, 27.6.2014, Anna Kosuthová)
V rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie sa do aktivít v Prešovskom kraji zapojilo aj 21 škôl, 13 kultúrnych inštitúcií a 6 zariadení sociálnych služieb. Prešovčania však mali istú výhodu v tom, že odborníci k nim prišli aj osobne, aby prezentovali elektromobil, elektrobicykle či zelený domček so všetkými energetickými úsporami, ktoré sú v súčasnosti dostupné.  »»

SIEA vydala cestovnú mapu pre rozvoj biometánu

(www.energie-portal.sk, 9.6.2014)
Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala Národnú cestovnú mapu pre rozvoj výroby a využívania biometánu na Slovensku. »»

Obce a mestá majú po prvý raz zasielať údaje o spotrebe energie

(Obecné noviny, 9-10/2014. 4.3.2014, s. 11)
Obce a mestá majú po prvý raz zasielač súhrnné údaje o spotrebe energie za minulý rok do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti. Termín je do konca marca 2014. »»

SIEA začala spracovávať energetické audity verejných budov

(Obecné noviny, 9-10/2014. 4.3.2014, s. 11)
SIEA už spracováva podklady k prvým energetickým auditom verejných budov. Do septembra 2015 majú energetickí špecialisti SIEA odovzdať energetické audity 250 objektov štátnej správy a miestnej samosprávy. »»

Tri áčka naozaj pomôžu šetriť

(Prešovský Večerník, 26.6.2014)
Včera sa nielen deti, ale aj dospelí dozvedeli čo to o úspore enegrie. Najmenší si vyskúšali ako funguje uzavretý elektrický obvod, či ako mechanicky na pedálovom bicykli vyrobiť potrebnú energiu a aké je napätie v ovocí. Dospelí sa zase mohli bezplatne poradiť s odborníkmi, ako ušetriť energiu a ktoré onoviteľné zdroje by mohli využiť u seba doma. »»

Ako na úspory enegie v domácnosti

(RTVS, STV 1, relácia FOKUS, 26.2.2014)
Elektrina tento rok zlacnela, pocítiť by to mali aj domácnosti. Napriek nižšej cene sa ale najvýraznejšie pod úspory podpíše rozumné spotrebiteľské správanie. Primerané šetrenie, náhrada energeticky náročných spotrebičov a neplytvanie. Ako na to a ako sa prejavia nižšie ceny energie? »»

Uvažujete o domovej kotolni?

(Môj dom, 2/2014, Miroslav Žilinský, s. 120)
Ak nie ste spokojní so službami doterajšieho dodávateľa tepla zo systémov centrálneho zásobovania a uvažujete o vybudovaní vlastnej domovej kotolne vo svojom bytovom dome, mali by ste zvážiť pre aj proti. »»

Samosprávy majú SIEA zasielať údaje o spotrebe energií

(www.sme.sk, 24.2.2014)
Do konca marca musia samosprávy prvý raz zaslať do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti súhrnné údaje o spotrebe energie za prechádzajúci rok. »»

SIEA začala spracovávať energetické audity verejných budov

(Komunálna a priemyselná energetika, 20.2.2014, )
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) už spracováva podklady k prvým energetických auditom verejných budov. Do septembra 2015 majú energetickí špecialisti SIEA odovzdať energetické audity 250 objektov štátnej správy a miestnej samosprávy. »»

Energetické poradenstvo smeruje priamo do miest a obcí

(www.energia.sk, 18.2.2014)
Energetické poradenstvo bude bližšie tým, ktorí ho potrebujú. V rámci bezplatného energetického poradenstva, ktoré poskytuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, čaká energetických špecialistov približne osemdesiat výjazdov. »»

Firmy dostanú peniaze, ak ponúknu prácu

(Hospodárske noviny, Miroslav Pejko, s. 4)
Štát chce podporiť malé podniky a od firiem za to očakáva, že dajú ľuďom prácu. Celkovo má v najbližších rokoch odísť z úradov práce 1725 nezamestnaných – polovica z nich nesmie mať viac ako 29 rokov. »»

Zvýšiť energetickú efektívnosť verejných budov majú pomôcť audity

(www.energofórum.sk, 21.1.2014. Alena Melichárková)
Vyše 250 verejných budov mimo bratislavského samosprávneho kraja sa v období od januára 2014 až septembra 2015 podrobí energetickému auditu. Tieto audity, v rámci pripravovaného projektu, bude pre obce, mestá, vyššie územné celky a štátne inštitúcie robiť Slovenská inovačná a energetická agentúra. »»

Ako váš dom hospodári s energiou? Pozrite sa, či aj vy musíte mať štítok

(www.aktualne.sk, 3.12.2013)
Vaša chladnička ho má, vaša nová mikrovlnka tiež a pravdepodobne aj väčšina vašich ostatných kuchynských spotrebičov. Reč je o energetickom certifikáte, ktorý presne hovorí, koľko vaše prístroje spotrebujú elektriny a aké sú pri tom hospodárne. Mnohí Slováci ale ani netušia, že rovnakú nálepku by mal mať aj ich dom, či panelák v ktorom bývajú. »»

Ako znížiť v bytovom dome spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody

(Správa budov, 4/2013)
Ceny energie neustále stúpajú. Existuje celý rad možností, ako znížiť náklady na vykurovanie a teplú vodu, ktoré do veľkej miery zaťažujú domáci rozpočet. Sú medzi nimi jednoduché riešenia za málo peňazí aj finančne náročnejšie opatrenia. Dôležité je vopred vedieť, či sa vám investícia oplatí, aby ste si mohli na základe toho stanoviť priority. »»

Projekty z únie majú dať prácu viac ako 1700 nezamestnaným

(www.hn.online.sk, 29.11.2013, Zdroj: TASR)
Ministerstvu hospodárstva SR ako riadiacemu orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) sa podarilo v krátkom čase ukončiť schvaľovací proces prvej z celkovo troch výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) vyhlásených v rámci tzv. iniciatívy na zamestnávanie mladých ľudí a podporu malých a stredných podnikov (MSP). »»

Úsporné a moderné osvetlenie

(Územná samospráva, november 11/2013, s. 22-24, Marián Hudec)
Celkom 201 miest a obcí si môže v priebehu dvoch rokov zásadne zrekonštruovať verejné osvetlenie vďaka 36,4 miliónom eur zo štrukturálnych fondov. Príspevok z Európskej únie a štátneho rozpočtu pokrýva až 95 percent z oprávnených nákladov na projekt. Na podrobnosti prípravy a realizácie projektov obnovy verejného osvetlenia a možnosti, ako môžu obce inak znížiť spotrebu energie sme sa pýtali Svetlany Gavorovej, generálnej riaditeľky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. »»

Poznať energetickú bilanciu podniku by mala byť samozrejmosť

(Revue priemyslu 11/2013, rozhovor s Kvetoslavou Šoltésovou)
V mnohých priemyselných podnikoch tvoria výdavky za energiu významnú položku. Nie vždy sa im však venuje dostatočná pozornosť. Ako zistiť energetickú náročnosť výroby a navrhnúť optimálne opatrenia na úsporu energie? »»

Hluk v kúrení je signálom, že je zle nastavené

(SME, 6.11.2013, Halka Tytykalová)
Aby ste v bytovom dome dosiahli takú úsporu tepla, ktorá zodpovedá kvalite zateplenia, treba prispôsobiť aj vykurovaciu sústavu. »»

Dáte si urobiť energetický audit?

Analyzovať potenciál úspor a navrhnúť konkrétne opatrenia na zníženie spotreby energie vo verejných budovách je cieľom pripravovaného projektu, v rámci ktorého by mala Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovať energetické audity pre viac ako 250 budov. »»

Neplaťte za susedovo teplo. Po zateplení domu treba zmeniť pravidlá

(SME, 22.10.2013, Halka Tytykalová)
Zateplili ste bytovku? Mali by ste prehodnotiť rozpočítanie tepla medzi bytmi. Pomery v budove sa totiž zmenili. Ak to má byť už od ďalšieho roka, schôdzu musíte zvolať čím skôr. »»

9 spôsobov ako znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody

(PRAVDA, 17. 10. 2013; špecializovaná príloha spoločnosti Mediaplanet Bývanie a úspora energií; s. 3)
Ceny energie neustále stúpajú. Existuje celý rad možností, ako znížiť náklady na vykurovanie a teplú vodu, ktoré do veľkej miery zaťažujú domáci rozpočet. Sú medzi nimi jednoduché riešenia za málo peňazí i finančne náročnejšie opatrenia. »»

Plytvanie energiou vo výrobných podnikoch môžu odhaliť energetické audity. Ich kvalita už podlieha kontrole

(COMMERCIAL DIRECTORY Strojárstvo – Energetika Slovenska 2013, www.infoma.sk)
Platby za energiu tvoria v mnohých výrobných firmách podstatnú časť rozpočtu. Preto by sa dalo očakávať, že nezávislá analýza efektívnosti či neefektívnosti pri nakladaní s energiou bude zaujímať väčšinu vlastníkov a manažérov podniku. Realita je však iná. Svedčia o tom, minimálne počty energetických auditov uskutočnených za posledné dva roky. »»

Ako ušetriť pri vykurovaní

(TV Markíza, relácia Teleráno, 30. 9. 2013, vstupy o 6:12 h a 7:20 h, Ján Magyar)
Vykurovacia sezónna už začala. Čo by sme mali urobiť ešte pred vykurovacou sezónou? Ako ušetriť pri vykurovaní domácnosti? Ktoré opatrenia finančne nezaťažia domáci rozpočet, ale naopak umožnia znížiť spotrebu tepla? Ako správne hospodáriť s teplom prostredníctvom termoregulačných ventilov? Divákom TV Markíza poradil energetický expert SIEA Ján Magyar. »»

Deti a elektrina

(RTVS, Rádio Regina Banská Bystrica, relácia Halabala, 21.9.2014,  47. minúta, Marta Výbošteková)
Viete, že jedným jabĺčkom dokážete rozsvietiť malú žiarovku? Alebo že v dvoch grepoch je toľko elektriny, ako v jednej tužkovej baterke? A že deti vedia fúkať rovnako silno ako hurikán? Aj Vás to prekvapilo? Do včera toto všetko nevedeli ani deti zo Základnej školy v Selciach. No tam ich to naučili lektori zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Ako asi vyzerali také hodiny zaujímavého spoznávania vlastností elektrickej energie? »»

Šetrite pri klíme, sušení aj v sprche

(Nový čas, 12. 8. 2013, Ľudmila Štofková)
Neplytvajte energiami! V sparnom lete si môžete znížiť účty za energie aj o desiatky eur. O tom, ako môžete ušetriť nielen v lete, ale počas celého roka, sa môžete poradiť s odborníkmi aj bezplatne. Energetické poradenské centrá ŽIŤ ENERGIOU nájdete v Banskej Bystrici, Trenčíne a Košiciach. V stredu spustili poradenstvo aj na košickej pláži na sídlisku Nad jazerom. »»

Kto chce robiť inovácie za poukazy, má sa hlásiť do databázy

(www.euractiv.sk, 2.8.2013)
Výskumno-vývojové pracoviská, ktoré chcú riešiť projekty hradené inovačnými vouchermi, sa majú prihlásiť do konca augusta. »»

O peniaze na podporu inovácií môžu firmy požiadať štá

(TA3, 31. 7. 2013, 13:10,  Daniel Horňák)
Ak hľadáte peniaze na podporu inovácií, môžete o ne požiadať štát. Špeciálne inovačné vouchery pripravilo ministerstvo hospodástva ako pomoc na zlepšenie slabej podpory vedy a a výskumu u nás. »»

Volkovce s „novou“ školou

(My Nitrianske noviny, 10. 6. 2013, s. 23, Jana Černáková)
Školu vo Volkovciach zrekonštruovali v rámci projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách. Úspory na energiách by mali dosiahnuť takmer 60 percent. »»

Projekt ušetrí škole až 60 % nákladov na energie

(www.energoforum.sk, 4.6.2013, Zdroj: TASR)
V obci Volkovce v zlatomoravskom okrese dnes slávnostne odovzdali do užívania zrekonštruovanú základnú školu (ZŠ). Jej oprava bola súčasťou projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách, vďaka ktorému sa v Nitrianskom a Trnavskom kraji podarilo obnoviť 57 škôl, obecných úradov, kultúrnych domov a zdravotných stredísk. »»

Problémy pri vyúčtovaní za teplo

(RTVS, Slovenský rozhlas, 3.6.2013, Eva Vasilová)
S čím sa najviac ľudia obracajú na poradenské centrá SIEA pri vyučovaní za teplo a vodu? Vysvetľuje energetický expert Pavol Kosa. »»

Slováci vyvinuli automat za milión. Nahradil ľudí

(Hospodárske noviny, 3.6.2013, Tatjana Rundesová)
Tri roky vývoja. Toľko trvalo firme Vipo Partizánske, kým vyvinula unikátnu linku. A vďaka nej zvíťazila v súťaži Inovatívny čin roka 2012. »»

Slováci sú unikátni. Vyvinuli pascu na rakovinu

(Hospodárske noviny, 26.5.2013, Vladimír Turanský)
Žilinská univerzita a rakúske zdravotnícke organizácie vyvíjajú prístroj proti rakovine. Jedinečný na svete. Je to „pasca“ na rakovinové bunky, ktorá ich dokáže zadržať a oddeliť od zdravých častí krvi. Tento malý diagnostický prístroj získal prvé miesto v súťaži o Inovatívny čin roku 2012 v kategórii Medzinárodná kooperácia. »»

Stimuly na výskum budú dostupnejšie

(Hospodárske noviny, 29.5.2013, Erik Kapsdorfer)
Zlepšenie pre podnikateľov pripravil rezort hospodárstva, ktorý chce zintenzívniť priamu spoluprácu medzi podnikateľmi a vedecko-výskumnými pracoviskami. »»

SIEA plánuje projekt inovačných voucherov spustiť ešte do leta

(www.istp.sk, 24.5.2013)
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) plánuje projekt inovačných voucherov spustiť ešte do leta, a to najprv pre sektor malých a stredných podnikov. Alokovaná suma v pilotnom projekte dosiahne 100.000 eur, pričom nominálna hodnota vouchera bude 3500 eur. »»

Inovačné dotácie majú fungovať už v lete

(www.sme.sk, 25. 4. 2013, zdroj TASR)
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) plánuje projekt inovačných voucherov spustiť ešte do leta, a to najprv pre sektor malých a stredných podnikov. »»

Holding z USA chce Slovákov

(Hospodárske noviny, 22.5.2013, Petra Jamrichová)
Očariť americký holding až tak, že vám pravidelne dáva ponuku na kúpu, sa slovenským firmám často nepodarí. Výnimkou je akciovka Vipo z Partizánskeho. Táto firma prerazila v cudzine aj vďaka strojovej linke, ktorá je plne automatizovaná. Práve tá im vybojovala prvé miesto na súťaži Inovatívny čin roka 2012 v kategórii Výrobková inovácia. »»

Chcete ušetriť? Vyhoďte sušičku

(Hospodárske noviny, 15.5.2013, Katarína Doktorová Šimurková)
Rady, ako v domácnosti sporiť . Varenie s pokrievkou či odstreďovanie bielizne s nízkymi otáčkami – drobnosti, ktoré ušetria na spotrebe energie. »»

Potrebujete podnikateľskú pomoc? Európske milióny sú ešte voľné

(Hospodárske noviny, 23. 4. 2013)
Eurofondy pre slovenské firmy ešte nie sú vyčerpané. O dotácie sa môžu uchádzať aj podnikatelia z trenčianskeho kraja. V hre sú milióny na inovatívne a vyspelé technológie i desaťtisíce eur na hnuteľný a nehnuteľný majetok. »»

Firmy dostanú odbornú radu

(Hospodárske noviny, 22. 4. 2013, Táňa Rundesová)
Konzultáciu o energiách vám poskytnú v poradenských centrách inovačnej agentúry. »»

Znížte svoju spotrebu elektriny

(Energetický poradca, špecializovaná príloha denníka Plus JEDEN DEŇ, marec 2013, s. 8 – 9)
Ako môžete v domácnosti ušetriť pri spotrebe elektriny? Účty za elektrinu tvoria obyčajne tretinu poplatkov za energie. Riaďte sa našimi praktickými tipmi a do vášho rodinného rozpočtu pribudne niekoľko eur!  »»

Vysoké alebo chybné faktúry za teplo a vodu: Kde môžete reklamovať ročné vyúčtovanie?

(Nový Čas, 18. 4.2013, Ľuboslava Štofková)
Prišlo vám už vyúčtovanie za bývanie? Podľa zákona ho musia správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov doručiť najneskôr do konca mája. Ročné vyúčtovanie obsahuje veľa položiek a kolónok, v ktorých nie je jednoduché sa vyznať. Ak sa domácnostiam niektoré sumy alebo položky nepozdávajú, mali by v prvom rade kontaktovať svojho správcu. Tu je 5 rád, ako by ste mali postupovať. »»

Neposväcujme obnovu budov len energetickými úsporami

(Správa budov, č. 03/2012, Sylvia Pálková)
Na Slovensku možno už dvadsať rokov využiť rôzne  podporné mechanizmy na obnovu budov a zlepšenie hospodárenia s energiou nutnou na ich prevádzku. Prvotný boom podpory už opadol a stále častejšie sa objavuje otázka, aká bola kvalita často narýchlo vytvorených projektov zaslaných so žiadosťami o podporu. O zvyčajných a kurióznych chybách v projektoch a možnostiach ako im predchádzať rozprával Pavol Kosa zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
»»

Posvieťme si na žiarivky

(TV Markíza, relácia Teleráno, 21. 3. 2013, vstupy o 6:12 h a 7:16 h, Pavol Kosa)
Ako sa správať, ak sa rozbije kompaktná žiarivka? Ako vlastne funguje?  Do akej miery sú ortuť, ktorá sa v nej nachádza nebezpečná? Rady, ako sa v takom prípade zachovať a prečo nemajú kompaktné žiarivky končiť na skládkach, si pripravil energetický expert Pavol Kosa. »»

Eurofondy na inovácie dostanú aj menšie projekty

(Hospodárske noviny, 27. 2. 2013)
O financie z európskych fondov na nákup inovatívnych technológií môžu žiadať aj podnikatelia s menšími projektmi. Minimálna hranica príspevku je 5000 eur a maximálna 200.000 eur. Základnou podmienkou je však vytvorenie pracovného miesta pre mladého nezamestnaného. »»

Sú úsporné spotrebiče naozaj úsporné?

(TV Markíza, relácia Teleráno, 26. 2. 2013, vstupy o 6:41 h a 7:38 h, Pavol Kosa)
Čo si treba všímať pri kúpe elektrických spotrebičov a na čo si dávať pri výbere pozor? Koľko môžeme ušetriť ak by sme v byte vymenili klasické žiarovky za úsporné? Chcete vedieť, či sa oplatí kúpiť halogénovú žiarovku, úspornú žiarivku alebo rovno LED-ku? Čo je pri osvetlení ešte racionálna investícia a čo už luxusný experiment? Na otázky moderátorov TV Markíza odpovedá energetický expert SIEA Pavol Kosa. »»

Oplatí sa bytovke vlastná kotolňa?

(Sobrančan, 1/2013, s. 4, Karol Kehér)
Každý bytový dom, ktorý uvažuje o zriadení vlastnej kotolne, by si mal najprv položiť pár otázok. Sú existujúce dodávky tepla a teplej vody spoľahlivé, máme zabezpečený tepelný komfort? Ak áno, potom viac–menej zostáva otázka ekonomická: Budú náklady na teplo z individuálneho zdroja skutočne nižšie ako doterajšie? »» 

Stále viac zaťažujeme elektrické rozvody novými spotrebičmi

(TV Markíza, relácia Teleráno, 8. 1. 2013, vstupy o 6:41 h a 7:40 h, Katarína Antalová)
Vydržia staré rozvody nápor nových elektrospotrebičov? Ktoré zo spotrebičov spotrebujú najviac energie? Ktoré spotrebiče by mali mať samostatné elektrické ističe a prečo? Rady, ako vybrať taký spotrebič, ktorý poslúži a nespotrebuje zbytočne veľa energie si pripravila a na otázky divákov TV Markíza v živom vysielaní odpovedala Katarína Antalová. »»

2012

Čo robiť, aby vás vyúčtovanie nákladov na teplo a ohrev teplej vody neprekvapilo?

(Online rozhovor v Poradni Hospodárskych novín, 6. 11. 2012, Karol Kehér,  Pavol Kosa)
Na konkrétne otázky čitateľov Hospodárskych novín odpovedali energetickí experti z poradenských centier ŽIŤ ENERGIOU v Košiciach a v Banskej Bystrici Karol Kehér a Pavol Kosa. (Otázky k téme je možné klásť aj naďalej telefonicky, mailom alebo osobne v poradenských centrách. Najčastešie z nich sú publikované v poradni na stránke SIEA.) »» 

Na čo nezabudnúť pri správnej montáži okien

(STV2, relácia Energetika, 24. 10. 2012, 10. min. 20. s. relácie, Ján Magyar)
Ako by sa malo pri správnej montáži okien postupovať a aké technické prostriedky použiť, aby bolo okno osadené pevne, kvalitne a zaručovalo užívateľom tepelný komfort a úspory energie zhrnul energetický expert SIEA Ján Magyar. »»

Ako získať prehľad o možnostiach úspor energie

(COMMERCIAL DIRECTORY Strojárstvo – Energetika Slovenska 2013, www.infoma.sk, 10. 10. 2012)
Podľa akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2011 – 2013 by malo Slovensko za uvedené obdobie dosiahnuť úsporu energie 8 362 TJ. Na znížení spotreby sa má tretinou podieľať priemysel. Ten v roku 2010 spotreboval 134 268 TJ energie v rôznych formách. »» 

Smernica o energetickej efektívnosti a nové úlohy a ciele pre SR

(Parlamentný kuriér, CCXIII. ČÍSLO 2012, s. 56, Kvetoslava Šoltésová)
Od roku 2008 do konca roku 2020 by malo Slovensko podľa pôvodných strategických dokumentov znížiť konečnú energetickú spotrebu o 11 % oproti priemerným hodnotám dosiahnutým v rokoch 2001 až 2005. Bude tento cieľ dostatočný aj podľa novej smernice o energetickej efektívnosti? Prečo a ako by mala Slovenská republika svoje doterajšie ciele v oblasti energetickej efektívnosti prehodnotiť? »»

Dobrých informácií v energetike nikdy nie je dosť

(Ročenka elektrotechniky a energetiky 2012, s. 54 – 56, september 2012, Zuzana Voštenáková) 
Podľa akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2011 – 2013 by malo Slovensko za uvedené obdobie dosiahnuť úsporu energie 8 362 TJ. Na znížení spotreby sa má tentoraz takmer rovnakým tretinovým dielom podieľať priemysel a verejný sektor. Zvyšok má byť pokrytý opatreniami v sektore dopravy a vďaka obnove budov. »»

Spotreba a šetrenie energie v domácnosti

(Rádio Slovensko, 25. 9. 2012, 20:10, Martina Kubániová)
Odpovede na otázky ako šetriť energiou v domácnosti, prečo je dobré sledovať jej spotrebu čiako vyberať a používať spotrebiče, dáva v relácií Téma na dnešný večer Pavol Kosa zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. »»

Na čo si dávať pozor pri výbere nového okna

(STV2, relácia Energetika, 26. 10. 2012, 8. min. 20. sek. relácie, Ján Magyar)
Pri výbere okna sa ľudia často zameriavajú na počet komôr a súčiniteľ prechodu tepla skla. Toto je však len veľmi zúžený prístup, podstatných detailov na ktoré sa treba zamerať je oveľa viac. »»

Tepelné čerpadlá v Kalnej nad Hronom spoľahlivo pracujú už 7 rokov

(Obecné noviny; príloha Energetiká efektívnosť v samosprávach, 25. 9. 2012, č. 28, s. 10-11; Štibraný Peter)
Príklady z praxe, kde tepelné čerpadlá vykurujú verejnú budovu, nie sú zatiaľ u nás stále všedné. Jedno z prvých „obecných“ čerpadiel na Slovensku bolo inštalované v Základnej škole v Kalnej nad Hronom. Cesta k jeho využitiu i sedemročné výsledky môžu byť pre ďalšie podobné inštalácie inšpiratívne a poučné. »»

Kvetoslava Šoltésová: Smernica o energetickej efektívnosti stanovuje ambiciózny cieľ

(www.energia.sk, 18. 09. 2012, Michal Jesenič)
Prínosom novej smernice o energetickej efektívnosti je najmä to, že je prvým krokom zlúčenia predpisov, ktoré sú venované úsporám energie. Prvý návrh smernice bol veľmi ambiciózny, v niektorých častiach možno až priveľmi autoritatívny a preto bolo znenie prakticky zo všetkých členských štátov Európskej únie pripomienkované a často dokonca dôrazne odmietané. Jedným z najdôležitejších bodov bolo, či ciele v oblasti úspor energie budú pre členské štáty záväzné alebo len indikatívne. »»

Šetriť sa dá úplne všade. Chytrá sieť aj ušetrí

(SME, 7. 9. 2012)
Priestor na úspory vidí Pavol Kosa zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry takmer všade. Otázkou podľa neho však je, či konzumná spoločnosť šetrenie skutočne potrebuje. „Ak riaditeľ elektrárne vie, že má dostatočný výkon generátorov, tak povie, že nie.“ Podobne odpovie podľa Kosu aj predajca elektriny. Ak chce totiž zarobiť minimálne toľko, čo pred úsporou, musí zvýšiť predajnú cenu, a to je nepríjemné, vysvetľuje. »»

Klasické žiarovky končia, obchod ich dopredá

(SME, 30. 8. 2012)
V domácnostiach tvoria podľa Pavla Kosa zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry asi tretinu svetelných zdrojov a niečo vyše desatinu spotreby energie. „Postupné vyraďovanie klasických žiaroviek určite prinesie zníženie spotreby energie v domácnosti,“ dodal.  »»

RADÍME: Nekvalitná obnova domu môže spôsobiť problémy

(Hospodárske noviny, 14. 8. 2012)
Neprofesionálne vykonaná obnova bytového domu môže spôsobiť jeho obyvateľom značné problémy. »»

Každodenne Žiť energiou by prospelo aj hospodáreniu miest a obcí

(Obecné noviny, 23/2012, 5.6.2012, Bohumil Olach)
V energetickej efektívnosti sú skryté úspory i zisky samosprávy. Slnkom rozžiarené Dudince hostili po dva dni vyše 160 účastníkov odbornej konferencie s názvom Energetická efektívnosť – vec verejná. »»

Inovatívny čin roka 2011

(Hospodárske noviny, 28. 5. 2012)

– Slovák z Dúlova v sklárstve diktuje svetu trendy  »»
– Vlákno, ktoré bráni deštrukcii betónu »»
– Teplo raz vyrobíme aj bez elektriny »»
– Internet poslúžil miestnej demokracii »»
– Oni vymysleli, my sme vyvinuli »»

Dôvera expertom na úsporu energie vzrastá

(Euroreport plus; 03.05.2012, č. 3-4, s. 46; Špáni Ivan)
Základnou úlohou agentúry je spolupracovať pri príprave programových a strategických dokumentov a právnych predpisov zameraných na energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje,“ hovorí Ivan Drobný, poverený riadením Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v rozhovore s publicistom Ivanom Špánim. »»

Investície do bezpečného verejného osvetlenia sa vracajú pomaly

(Obecné noviny; 27. marca 2012; s. 8; P. Kosa, J. Skonc, S. Pálková)
Hoci sú úspory elektriny pri obnove osvetlenia rádovo v desiatkach percent, bez dotácií si obce s rekonštrukciou neporadia. »»

Smernica o energetickej efektívnosti – na čo sa pripraviť?

(Komunálna energetika, 1/2012, s. 16 – 19, Vlasta Rafajová)
Splniť stanovený cieľ – ušetriť do roku 2020 až 20 percent z celkovej spotreby primárnej energie má pomôcť krajinám Európskej únie pripravovaná Smernica o energetickej efektívnosti. Jej legislatívny návrh predstavila Európska komisia 22. júna minulého roka a od tohto času sa o nej neprestajne diskutuje… »»

2011

Európa na energiách šetrí. Pokladá to za štandard

(Hospodárske noviny, 19. 12. 2011)
Výsledky auditov. Slovenské firmy chcú šetriť, zápasia však s vysokými cenami energií. »»

Energetický audit môže byť dobrá investícia

(Hospodárske noviny, 19. 12. 2011)
Pokuty vám nehrozia, pokiaľ sa do konca roka na vypracovaní auditu dohodnete s autorizovanou firmou. »»

Energetická efektívnosť – prvý krok k energetickej budúcnosti

(Enviromagazín 4/2011, M. Balog, J. Magyar)
Medzinárodná energetická agentúra (IEA) pripravila materiál „25 odporúčaní smerom k zvýšeniu energetickej efektívnosti prostredníctvom zlepšenia politík určujúcich rámec energetickej efektívnosti“. »»

Pripravte sa na vyššie ceny za teplo – ak kúrite plynom

(Slovensko a reality č. 20/2011, 21. 10. 2011, Z. Voštenáková)
V mnohých domácnostiach si za teplo v tomto roku priplatíte. Teplárenské spoločnosti kvôli drahšiemu zemnému plynu a uhliu už od júla postupne pristupujú k zvyšovaniu variabilnej zložky ceny za vykurovanie. Cenový výmer už viac ako 60 spoločnostiam schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Na čo sa teda musíte pripraviť a ako sa brániť proti vyšším cenám tepla? »»

Ako vysvetliť vlastníkom rozpočítanie nákladov na teplo na prípravu teplej vody

(Správa budov č. 4/2011, Ekonomika, s. 10 – 12, K. Kehér, S. Pálková)
Zatiaľ čo pred pätnástimi rokmi bola na Slovensku v systémoch centrálneho zásobovania teplom priemerná ročná spotreba teplej vody na osobu viac ako 20 m3, v súčasnosti je to len asi 14 m3. Hoci sú aj mestá s priemernou ročnou spotrebou teplej vody nižšou ako 10 m3, najmä v krajských a vo väčších mestách je spotreba vyššia ako priemer. »»

Čo komplikuje rozpočítavanie nákladov na teplo za byt

(Správa budov č. 3/2011, Ekonomika, s. 12 – 14, K. Kehér, S. Pálková)
V praxi sa možno mnohokrát stretnúť s problémami súvisiacimi s rozpočítavaním tepla. Množstvo tepla na vykurovanie, ktoré obyvateľ bytu v konečnom dôsledku zaplatí, nemusí vždy zodpovedať reálne spotrebovanému množstvu. »»

Možnosti využitia zemného plynu pri vysoko účinnej kombinovanej výrobe elektriny a tepla

(Slovgas č. 6/2011, Techniky a technológie, s. 2 – 5, S. Cifra)
Podľa zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (ďalej „zákon 309/2009 Z. z.“) kombinovanou výrobou sa rozumie technologický proces, pri ktorom súčasne prebieha výroba … »»

Pýtame sa: Pavol Kosa: Energetický audit je hĺbková analýza spotreby energie

(www.energia.sk; 28. októbra 2011)
Energetický audit poskytuje prevádzkam komplexný obraz o spotrebe energií a navrhuje riešenia ako dosiahnuť väčšiu efektívnosť. Povinný je zo zákona pre subjekty v priemysle a pôdohospodárstve, v ostatných prípadoch je jeho vykonanie dobrovoľné. »»

Oplatí sa bytovke vlastná kotolňa?

(Pravda; 30. septembra 2011; s. 20)
Každý bytový dom, ktorý uvažuje o zriadení vlastnej kotolne, by si mal najprv položiť pár otázok. Sú existujúce dodávky tepla a teplej vody spoľahlivé, máme zabezpečený tepelný komfort? »»

Energeticky úsporné opatrenia majú zmysel, ak sú koordinované

(Nový čas, 14. septembra 2011; odborná špecializovaná príloha spoločnosti Mediaplanet Úspora energií č. 5; s. 4)
„Hoci spotreba tepla na Slovensku za posledných 15 rokov klesla o 30 až 40 percent, mnohé mestá nedbajú na energetickú efektívnosť systémov zásobovania tepla na svojom území,“ upozorňuje v rozhovore energetický expert Karol Kehér. »»

Dotácie na ekológiu

(STV Jednotka, 19:30; Správy STV; 02. augusta 2011; Patrícia Macíková; Zaradenie: Z domova/zo sveta)
Viliam Stankay, moderátor STV: „Viac ako 2,5 milióna eur môžu získať domácnosti na podporu zelenej energie. Konkrétne na výstavbu kotlov na biomasu a slnečných kolektorov. Ministerstvo hospodárstva práve v týchto dňoch zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí. V minulom roku si takto prilepšilo viac ako 4000 rodinných domov.“ »»

Ako udržať peniaze

(Trend, 5. mája 2011, č. 18, Príloha Energetika, Katarína Šebejová)
Obytné domy, ktoré sa na celkovej energetickej spotrebe v rámci Európskej únie podieľajú zhruba 40 percentami, majú predpoklady na vysoké úspory energie, a tým aj emisií CO2. Konštatuje to vlaňajšia štúdia EÚ o potenciáli energetických úspor v členských a kandidátskych štátoch a v krajinách európskeho hospodárskeho priestoru. »»

Audit ako nutnosť

(Trend, 5. mája 2011, č. 18, Príloha Energetika, Martin Jesný)
Nechcem zľavu zadarmo. Zľudovený citát zo satirickej poviedky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna má význam aj v takej technokratickej disciplíne, akou je optimalizácia firemných nákladov na energie. A nemusí to byť iba vplyv obchodnej politiky dodávateľov energetických zariadení a služieb. Súvislosť výšky a štruktúry investícií môže mať nečakane veľký vplyv na dlhodobé náklady podniku na energie. »»

Verejné budovy budú na špičke

(Trend, 20. apríla 2011, č. 15, Katarína Šebejová)
Pri budovách sa zrealizovalo najviac opatrení, ale problémom bolo nedôsledné alebo žiadne monitorovanie úspor energie v projektoch a ich následná kvantifikácia. »»

Chcete dotáciu? Čestné vyhlásenie už neplatí

(SME; 29. marca 2011; Špecializovaná príloha S – Bývanie; s. 14; Halka Tytykalová)
Ľudia, ktorí chcú získať dotácie na slnečné kolektory či kotle na biomasu o ne môžu stále žiadať. Hoci sa pri schvaľovaní žiadostí čaká na nový zákon, nič iné im nezostáva. Musia dodržať časový limit. Zmenili sa niektoré náležitosti žiadosti. »»

Ako efektívne investovať do solárneho ohrevu vody v bytových domoch

(Nový čas, 16. marca  2011;  odborná špecializovaná príloha spoločnosti Mediaplanet Úspora energií č. 4; s. 8)
Hoci je schválenie investície do slnečných kolektorov v bytových domoch takmer vždy podmienené vytrvalosťou nadšencov, prax  ukazuje, že využívať slnko na ohrievanie vody potrebnej pri umývaní, sprchovaní či kúpaní, sa bytovým domom oplatí. »»

Zelenú energiu plánuje využívať tretina domácností na Slovensku

(Nový čas, 16. marca 2011; odborná špecializovaná príloha spoločnosti Mediaplanet Úspora energií č. 4; s. 9)
Energiu z obnoviteľných zdrojov plánuje prostredníctvom slnečných kolektorov, kotlov na biomasu alebo tepelných čerpadiel využívať tretina slovenských domácností. U tých, ktorí žijú v rodinnom dome, má tento zámer takmer každý druhý. »»

Tisíce ľudí sa sprchujú vďaka slnku a navyše im na to prispeli úrady

(TVnoviny.sk; 1. marca 2011; Miro Grman)
Hektolitre teplej vody na sprchovanie či umývanie riadu a za jej ohrievanie sa nemusí platiť ani euro. To dokážu slnečné kolektory. Už tisíce ľudí získali na ich kúpu štátnu dotáciu, vyplýva z informácií, ktoré TVnovinam.sk poskytlo ministerstvo hospodárstva. »»

Energetici vysávajú peňaženky, štát pritom rozdáva aj po 1000 eur

(TVnoviny.sk; 28. februára 2011; Miro Grman)
Informácie o zdražovaní sa valia zo všetkých strán a výnimkou nie sú ani energie. K pozitívnejším správam zrejme patrí, že majitelia rodinných domov si naďalej môžu znížiť životné náklady štátnou dotáciou. »»

Výstava Aqua-therm v Nitre

(Slovenský rozhlas 9. februára 2012; Martin Jurčo)
Prečo je dobré pýtať sa na energetické úspory pred začatím stavby alebo počas jej rekonštrukcie, ako postupovať a na čo sa zamerať radil na výstave Aqua-therm v Nitre v rozhovore pre Slovenský rozhlas Pavol Kosa. »»

Energetický audit: povinný

(Forbes, február 2011)
V rubrike Odpovede experta sa k povinnému energetickému auditu vyjadruje Pavol Kosa z odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA. »»

Energetický audit vám pomôže aj pri bankovom úvere

(Hospodárske noviny; 28. februára 2011; špeciál Najvýhodnejšie energie; s. 29; Jozef Rybník)
Revízia tokov energie môže firme otvoriť oči v prevádzkovej slpote, hovorí pre HN Pavol Kosa, energetický audítor Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. »»

2010

Podmienky pripojenia fotovoltických zariadení s výkonom do 100 kW

(www.abs.sk; 11. novembra 2010; SIEA)
Malí výrobcovia elektriny z fotovoltických zariadení umiestnených na budovách by sa mohli v najbližších mesiacoch dočkať promptnejšieho vybavovania svojich žiadostí o pripojenie aj na západnom a strednom Slovensku. Navyše majú šancu získavať aj priestor na pripojenie, ktorý sa uvoľňuje, pretože sa nerealizujú viaceré z väčších projektov. »»

V energetike sa vyžadujú individuálne riešenia

(Euroreport plus č. 11/2010)
O energetickej efektívnosti, bezplatnom poradenstve štátu a o možnostiach dotácií sa s Kvetoslavou Šoltésovou, riaditeľkou odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry rozprával Martin Kóňa. »»

Kríza praje auditom. Energetickým

(www.firmy.etrend.sk, 23. septembra 2010)
Šetrenie nákladov na energiu sa začína expertným prieskumom. Snahy firiem znižovať náklady sú čoraz intenzívnejšie. Kým niekedy vidia najväčšie možnosti úspor v prepúšťaní, vo zvyšovaní produktivity práce, prípadne v outsourcingu, mnohí si už začínajú všímať aj faktúry za plyn, elektrinu či vodu. »»

V priemysle treba ušetriť najviac energie

(Trend; 23. septembra 2010; č. 38; s. 3, 5, Katarína Šebejová)
Pri financovaní úsporných opatrení dominujú vlastné zdroje a európske peniaze je najväčší spotrebiteľ energie, jeho podiel na konečnej energetickej spotrebe SR prevyšuje 30 percent. »»

Využívanie obnoviteľných zdrojov s dotáciami

(Nový čas; 10. septembra 2010; s. 26, Mgr. Sylvia Pálková)
Výstavba nového domu, prípadne rekonštrukcia systému vykurovania v staršom rodinnom dome alebo bytovom dome sú ideálne príležitosti na zváženie, či sa konkrétnej domácnosti oplatí investovať do využívania obnoviteľných zdrojov energie. »»

Na dotácie je stále dosť peňazí

(SME; 15. júna 2010; s. 4; redakcia)
Ak chcete od štátu dotácie na solárne kolektory, tento rok už treba predložiť aj potvrdenie skúšobne z Piešťan. Posudzuje sa minimálny ročný energetický zisk zariadenia. Pýtať si ho treba od dodávateľa. »»

LED verejné osvetlenie v Podzámčoku

(Komunálna energetika, 2/2010)
Desať kilometrov južne od Zvolena v úvode Pliešovskej kotliny sa nachádza obec Podzámčok. Blízkosť okresného mesta, dobrá dopravná dostupnosť a bohatý spoločenský a folkloristický život robia z malej podhorskej dediny pod zrúcaninami hradu Dobrá Niva, atraktívne miesto na bývanie. »»

Verejné osvetelenie modernizované vďaka grantom

(Komunálna energetika  2/2010)
Minimálne 30-percentné zníženie ročnej spotreby elektrickej energie dosiahne 45 obcí a miest na Slovensku, ktoré si modernizujú  systémy verejného osvetlenia vďaka grantu z Nórska, Islandu, Lichtenštajnska. Viaceré z nich už v týchto dňoch svietia úspornejšie, celkom bude zmodernizovaných alebo vymenených 6232 svietidiel. »»

Granty pre malých a stredných podnikateľov využili stolári v Ľubici niekoľkokrát

(EUROKOMPAS, 1/2010)
Jedným z prvých dokončených energetických projektov v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je projekt Prístavba novej kotolne na spaľovanie biomasy a doplnenie novej energetickej technológie vo firme Stolárstvo Babič. »»

Ako pripraviť úspešný projekt modernizácie verejného osvetlenia

(Komunálna energetika, 1/2010)
Šancu siahnuť si na zdroje zo štrukturálnych fondov na rekonštrukciu verejného osvetlenia chcelo využiť 400 obcí. Uspelo 117 z nich. Ostatné sa môžu uchádzať o pomoc v ďalšej výzve, s celkovou sumou vyše 17 miliónov eur, už s prepracovanejšími projektmi. »»

2009

Mýto pod Ďumbierom má nové šetrnejšie osvetlenie

(www.bystrica.sme.sk, 23. decembra 2009)
Horehronská obec Mýto pod Ďumbierom má nové verejné osvetlenie. Staré, už nevyhovujúce svietidlá z 80. rokov minulého storočia nahradilo 112 nových, ktoré osvetľujú ulice. V dedine inštalovali aj dva reflektory nasmerované na tamojšie kostoly – evanjelický a kostol sv. Mateja. »»

Osvetlenia vo Zvolenskej Slatine obnovili z nórskych fondov

(www.zvolen.sme.sk, 23. novembra 2009)
Výrazné úspory na energiách a bezpečnejšia obec sú výsledkom investície do obnovy verejného osvetlenia vo Zvolenskej Slatine v okrese Zvolen. Obec na projekt získala takmer 130.000 eur (4 milióny Sk) z Nórskeho finančného mechanizmu. »»

Vďaka nórskym grantom už svietia v uliciach úspornejšie

(Obecné noviny, 25. augusta 2009)
Minimálne 30-percentné zníženie spotreby energie dosiahne 45 obcí. Prvé z obcí, ktoré si zmodernizovali systémy verejného osvetlenia vďaka grantu z Nórska, Islandu, Lichtenštajnska, už v týchto dňoch svietia úspornejšie. Minimálne 30-percentné zníženie ročnej spotreby elektrickej energie tak dosiahne 45 obcí a miest na Slovensku. Celkom bude zmodernizovaných alebo vymenených 6 232 svietidiel. »»

Viaceré obce a mestá začnú svietiť úspornejšie

(Televízna stanica TA3, 4. augusta 2009)
Viaceré slovenské obce a mestá sa rozhodli znížiť spotrebu energie, ktorú odčerpáva verejné osvetlenie. Staré pouličné lampy vymenili za moderné inteligentné riešenie. Ročne na ňom ušetria tisícky eur. Na projekt využívajú granty z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. »»

V Zelenči svietia vďaka grantu úspornejšie

(www.trnava.sme.sk, 2. augusta 2009)
Tri obce v Trnavskom kraji si modernizujú verejné osvetlenie vďaka grantu z Nórska, Islandu, Lichtenštajnska. Dosiahnu tak minimálne 30-percentné zníženie ročnej spotreby elektrickej energie. »»

Nórske granty pomôžu ušetriť obciam na osvetlení

(www.cas.sk, 29. júla 2009)
Minimálne 30-percentné zníženie ročnej spotreby elektrickej energie dosiahne 45 obcí a miest na Slovensku. »»

Spotrebu elektriny moderným osvetlením zníži 45 obcí a miest

(www.sme.sk, 28. júla 2009)
Minimálne 30-percentné zníženie ročnej spotreby elektrickej energie dosiahne 45 obcí a miest na Slovensku, ktoré si modernizujú systémy verejného osvetlenia vďaka grantu z Nórska, Islandu, Lichtenštajnska. Prvé z obcí už v týchto dňoch svietia úspornejšie, celkom bude zmodernizovaných alebo vymenených 6232 svietidiel. »»