Vrátiť sa na normálnu verziu

Konferencia Technológia vs. humanita otvorila diskusiu na tému digitálnej etiky

Digitálnej etike a bezpečnosti pri využívaní nových technológií bola venovaná medzinárodná konferencia, ktorú zorganizovala v Bratislave Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.

Na konferencii, ktorá sa uskutočnila 19. novembra 2018 v priestoroch Vedeckého parku UK v Bratislave, predstavil uznávaný futurológ Gerd Leonhard svoju knihu Technológia verzus humanita. Kniha, v ktorej sa zaoberá dôležitosťou zachovania súkromia a identity človeka v budúcnosti, dala konferencii nielen názov, ale aj hlavné témy.

„Predbiehame to, čím sa dnes zaoberá väčšina inovatívnych firiem. Je však dôležité otvoriť diskusiu, či chceme naplniť náš technologický potenciál na maximum, alebo budeme pozorne sledovať, analyzovať a vyhodnocovať možné dôsledky. Čaká nás radikálna zmena. Otázka nestojí tak, či táto zmena nastane, ale kedy a za akých okolností,“ uviedla na úvod podujatia generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Na podujatí, ktoré sa konalo pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, vystúpili špecialisti na technologické inovácie, odborníci zo slovenských firiem, reprezentanti akademického sektora a tiež medzinárodní experti. Generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová zdôraznila narastajúci význam kolektívnej etiky v digitálnej ére a predstavila akčný plán inteligentného priemyslu ministerstva hospodárstva s 35 konkrétnymi nástrojmi. „Pre oblasti výskum a vývoj, trh práce a vzdelávanie, normotvorba a štandardizácia, IT bezpečnosť, a tiež informovanie a osveta sú nástroje nastavené tak univerzálne, aby si ich mohla prevziať firma či lokálna platforma aj v jednotlivých regiónoch Slovenska,“ zdôraznila M. Letašiová.

O svoje medzinárodné skúsenosti s inovatívnymi technológiami sa na konferencii podelila aj Nili Shalev z izraelského ministerstva priemyslu, obchodu a práce. Počas panelových diskusií boli prezentované aj konkrétne príklady, ako sa slovenské projekty úspešne presadili v praxi.

Slovenský preklad svetového bestselleru Technológia vs. humanita, ktorého vydanie pripravila SIEA v rámci národného projektu, je k dispozícii na vyžiadanie v konzultačných centrách.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie. Podrobnejšie informácie o workshopoch a ďalších aktivitách projektu sú zverejnené na stránke www.inovujme.sk.

 

SIEA_konferencia_TVSH_6.jpg