Inovovaný informačný systém Zelenej domácnostiam je opäť v prevádzke

Slovenská inovačná a energetická agentúra po zavedení nových funkcionalít opäť otvorila informačný systém na registráciu žiadostí o poukážky v projekte Zelená domácnostiam. V ďalšej fáze bude postupne spustená aktivácia žiadostí zhotoviteľmi a vydávanie poukážok. K dispozícii je dostatok finančných prostriedkov, domácnosti majú na vypísanie žiadostí čas.

„Informačný systém bol rozšírený o viaceré funkcionality, ktoré domácnostiam uľahčujú zadávanie nových žiadostí a umožňujú taktiež jednoducho aktualizovať údaje v žiadostiach, ktoré si zaregistrovali v minulosti. V Zelenej domácnostiam sme zachovali overené postupy a pridali sme niekoľko vylepšení,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Ľubica Šimková.

Zásadnou zmenou je, že domácnosti majú v novom systéme dlhší čas na výber zariadenia. Pri vypisovaní žiadosti už nemusia uvádzať konkrétny typ zariadenia, stačí si zvoliť druh a inštalovaný výkon. Výrobný typ zariadenia zadajú zhotovitelia až po inštalácii do žiadosti o preplatenie poukážky. Domácnosti si môžu žiadosti až do vydania poukážok upravovať.

Na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie je v projekte do roku 2029 vyčlenených 151,6 milióna eur. Poradie registrácie a ani aktivácie žiadostí nie je v tejto fáze dôležité. Príspevky z projektu financovaného z Programu Slovensko je možné využiť na fotovoltické systémy, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, kotly na biomasu a veterné turbíny, ktoré boli inštalované po 30.10.2023. K dispozícii sú aktualizované všeobecné podmienky podpory a manuál k registrácii poukážok. O novinkách bude SIEA informovať na webinári, z ktorého bude zverejnený videozáznam.