Vrátiť sa na normálnu verziu

Projekty IPCEI

Ambiciózne zámery v oblasti výskumu, vývoj, inovácií, životného prostredia, energetiky alebo dopravy, ktoré majú zásadný dopad na ekonomický rast, udržateľný rozvoj a prispievajú k plneniu cieľov EÚ, sa môžu uchádzať o podporu pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu – IPCEI.

Výzva na projekty IPCEI so zameraním na oblasť vodíka bola vyhlásená 23. 11. 2020. Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zorganizovali dňa 26. 11. 2020 online workshop, na ktorom boli vysvetlené podstatné informácie o možnostiach zapojenia sa do predmetnej výzvy.

Zámery projektov v rámci aktuálnej výzvy je možné predkladať do 21. januára 2021.