Klastre cestovného ruchu

Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko

Trnavský kraj

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb

Štatutárny zástupca: Bc. Marcel Behro

Dátum vzniku: 1.12.2008

Sídlo: Trnava

Vízia: Spájať rôzne odvetvia medzirezortnej úrovne na princípe partnerstva. Aktivizovať a podporiť rozvoj cestovného ruchu v regióne, a zachovávať a sprístupniť kultúrne, historické a prírodné dedičstvo. Zachovaním týchto hodnôt vytvoriť podmienky na spájanie rekreačného a poznávacieho turizmu.

Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu

Žilinský kraj

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb

Dátum vzniku: 8.8.2008

Sídlo: Liptovský Mikuláš

Vízia: Súčasná vízia rozvoja klastra je vybudovať z Liptova európsky rozpoznateľnú destináciu cestovného ruchu.

Klaster ORAVA – združenie cestovného ruchu

Žilinský kraj

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb

Dátum vzniku: 5.8.2008

Sídlo: Dolný Kubín

Vízia: Orava ako atraktívny región strednej Európy jedinečného zážitku s nezameniteľnou „chuťou“, či „vôňou“. Región, ktorý bude „žiť“ z cestovného ruchu.

Klaster TURIEC – združenie cestovného ruchu

Žilinský kraj

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb

Dátum vzniku: 7.7.2009

Sídlo: Martin

Vízia: Turiec ako turisticky atraktívny región, kam sa každý rád vráti pre nezabudnuteľné zážitky, relax aj aktívny odpočinok v prírode, sviežosť minerálnych a termálnych prameňov a poznanie kultúrnych a historických koreňov Slovenska.

Združenie cestovného ruchu Balnea Cluster

Banskobystrický kraj

Právna forma: Občianske združenie

Dátum vzniku: 6.6.2008

Sídlo: Dudince

Vízia: Súčasná vízia rozvoja združenia je „vhodná expanzia klastra s cieľom vytvárania podmienok rozvoja členov klastra ale aj prijímanie nových členov, ktorí nemusia pôsobiť priamo v sektore cestovného ruchu ale môžu prispieť k rozvoju klastra a regiónu.“