Pre študentov

Nosným bodom projektu Inovujme.sk je podpora rozvoja kreativity a inovatívneho myslenia u mladých ľudí, ktorí budú našu spoločnosť formovať a zavádzať inovatívne myšlienky do praxe. Takýmto spôsobom by sa mali zapojiť študenti na 240 školách po celom Slovensku. Vyškolení pracovníci projektu im v rámci jedného dňa zaujímavou formou vysvetlia pojem inovácia a samotné zavádzanie inovácií do praxe. Projekt Inovujme.sk by mal pomôcť ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu na stredných školách, pretože kvalitné vzdelanie predstavuje jeden z hlavných predpokladov nielen na riešenie tém, ktoré trápia Slovensko, ale taktiež tém diskutovaných v globálnom meradle.


Workshop bude rozdelený do štyroch blokov, prostredníctvom ktorých vyškolení pracovníci prevedú študentov svetom inovácií. Vysvetlia im, čo inovácie sú, ako s nimi pracovať a prečo sú v súčasnosti dôležité. Potom žiaci dostanú priestor na sebarealizáciu. V menších skupinkách budú riešiť témy, ktoré si sami zadajú a ktoré sa ich najviac dotýkajú (témy súvisiace s ich školou). V poslednom bloku budú študenti prezentovať svoje inovatívne riešenia pred zástupcom školy.

 

Hlavným cieľom je nielen to, aby žiak mal vedomosti o inováciách, kreativite a rôznych technikách, ale hlavne to, aby mal skúsenosť s inovačným procesom priamo v reálnom prostredí. V ideálnom prípade môže byť inovatívne riešenie, ktoré vyšlo priamo od žiakov, zavedené na ich škole.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *