Skoč na obsah Skoč na menu
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúraSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvoSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvo

Úvod / Hlavné menu / Bezplatné poradenstvo / Verejný sektor / Podporné programy

fb_logo

MUNSEFF


Kontakt a podrobnejšie informácie
www.munseff.eu 

 

Úverová linka na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie miest a obcí na Slovensku

Poskytovateľ podpory

Európska banka pre obnovu a rozvoj

Európska komisia

 

Vykonávateľ programu

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.

 

Podpora

Program MUNSEFF (Municipal Energy Efficiency Finance Facility) umožňuje záujemcom získať grant z istiny poskytnutého úveru, pričom výška grantu závisí aj od rozsahu projektu alebo množstva usporenej energie. Granty sú žiadateľom vyplácané po realizácii diela, keď sú potvrdené všetky predpoklady na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Program je k dispozícii od začiatku roka 2011. Celkom bolo na zvýhodnené úvery cez program MUNSEFF vyčlenených 90 miliónov €.  Úverovú linku je  možné využiť prostredníctvom Slovenskej sporiteľne (75 mil. €) a Všeobecnej úverovej banky (15 mil. €). Projekty musia byť zrealizované najneskôr v roku 2015.
 

NOVINKA: V rámci programu MUNSEFF sa môžu o zvýhodnený úver, nenávratný grant a bezplatnú asistenciu projektového konzultanta uchádzať aj bytové domy s projektmi obnovy zameranými na zvyšovania energetickej efektívnosti.

Minimálna výška úveru na jeden projekt je 20 000 €. Po úspešnom ukončení realizácie projektu môže bytový dom  získať nenávratný grant vo výške 10  až 15 % z celkového úveru. Jednou z podmienok je dosiahnutie energetických úspor vo výške viac ako 30 % oproti stavu pred realizáciou projektu. Z úveru je možné financovať vypracovanie projektovej dokumentácie, zateplenie obvodových plášťov bytových domov, striech, podláh, výmenu okien, vstupných dverí, zefektívnenie vykurovacích systémov, klimatizácie a vetrania, inštaláciu meracích zariadení, výmenu starého osvetlenia s nízkou účinnosťou a inštaláciu solárnych termických kolektorov.

 

Oprávnení žiadatelia

  • Mestá a obce (municipality)
  • Spoločnosti vo väčšinovom vlastníctve municipalít
  • Súkromné spoločnosti poskytujúce služby verejnosti (vrátane ESCO), napríklad prevádzkovatelia divadiel alebo plavární

Pozn.: Neexistuje obmedzenie na počet obyvateľov municipalít a ich regionálnej polohy

 

Oprávnené projekty

Projekty energetickej efektívnosti infraštruktúry vo vlastníctve municipalít (mimo budov)

Za vhodné možno považovať projekty energetickej efektívnosti infraštruktúry, ktoré obsahujú zariadenia, systémy a procesy umožňujúce znižovať spotrebu primárnej energie alebo finálnu spotrebu elektriny v nasledovných oblastiach:

  • výroba a distribúcia tepla a elektriny
  • zabezpečenie vodárenských a kanalizačných služieb v rámci danej municipality
  • zabezpečenie verejných dopravných služieb v rámci danej municipality
  • zabezpečenie verejného osvetlenia v rámci územia danej municipality

 

Podmienky dosiahnutia grantu
  • Maximálna výška investičných nákladov projektu je 5 000 000 €
  • Úroveň energetickej úspory musí byť minimálne 20 % v porovnaní s pôvodným stavom
  • Potenciál energetickej úspory je stanovený v energetickom audite pred realizáciou projektu

 

Výška grantu


% usporenej energie % grantu z úverovej istiny
20% - 29% 10%
30% - 39% 15%
40% +  20 %

 

Technická asistencia

Bezplatná asistencia od podania žiadosti o úver až po pridelenie dotácie:

- spracovanie energetického auditu na identifikované energeticky úsporné opatrenia

- spracovanie plánu racionálneho využitia energie

Projekty energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve municipalít

- vhodné sú projekty energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve municipalít (napr.: kancelárske priestory, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, kultúra, šport a oddych, pohostinské služby, atď.)

 

Oprávnené skupiny opatrení

1) Rekonštrukcia systému vykurovania, výmena kotlov, inštalácia výmenníkových staníc tepla, modernizácia mechanického vybavenia (ohrievače, čerpadlá, spätné využitie tepla)

2) Výmena okien a dverí (transparentných výplní budov) za energeticky efektívnejšie

3) Zateplenie budovy (vonkajšie steny, strecha a strop technického podlažia)

4) Rekonštrukcia osvetlenia

5) Inštalácia solárnych termických panelov

Výška grantu
Rozsah projektu   % grantu z úverovej istiny
Implementácia jednej skupiny opatrení 10%
Súčasná implementácia dvoch a viac rôznych skupín opatrení  15%

 

Technická asistencia

Bezplatná asistencia od podania žiadosti o úver až po pridelenie dotácie:

- spracovanie energetického auditu na identifikované energeticky úsporné opatrenia

- spracovanie energetického certifikátu budov

 

Aktualizované v septembri 2014
 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).