Skoč na obsah Skoč na menu
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúraSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvoSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvo

Úvod / Hlavné menu / Bezplatné poradenstvo / Najčastejšie otázky

fb_logo

Bezplatné energetické poradenstvo - najčastejšie otázky


Spýtajte sa odborníkov:
Trenčín
poradenstvo.tn@siea.gov.sk
Banská Bystrica
poradenstvo.bb@siea.gov.sk
Košice
poradenstvo.ke@siea.gov.sk

Vaše otázky súvisiace s úsporami energie alebo využívaním obnoviteľných zdrojov energie môžete zaslať na e-mailové adresy niektorého z poradenských centier ŽIŤ ENERGIOU. Odpoveď Vám pripravíme v čo najkratšom čase.

Skôr ako nám pošlete Vašu otázku, môžete si prečítať najzaujímavejšie otázky a odpovede na našej stránke. 
Vyhľadať odpovede z nasledovných oblastí:
Odpovede na otázky z kategórie Legislatíva:
Má bytový dom s vlastnou kotolňou oznamovaciu povinnosť o vypúšťaní emisií do ovzdušia?
(07.03.2013, kód otázky: 152, Vykurovanie , Legislatíva)

Má bytový dom so samostatnou kotolňou ako majiteľ zdroja znečisťovania oznamovaciu povinnosť o vypúšťaní emisií do ovzdušia?  ...


Môžu mať dve bioplynové stanice jednu odborne spôsobilú osobu na podnikanie v energetike?
(11.02.2013, kód otázky: 149, Legislatíva)
Môže jedna odborne spôsobilá osoba na podnikanie v tepelnej energetike vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu pre dve bioplynové stanice, ak k využitiu tepla dochádza v združenom objekte spoločne? ...

Ruší sa platnosť energetického certifikátu po zateplení budovy?
(14.12.2012, kód otázky: 137, Budovy, Audity, certifikáty, štítky, Legislatíva)

Ak sa zrealizuje zateplenie budovy, ktorá má platný energetický certifikát, ruší sa platnosť pôvodného energetického certifikátu? ...


Lehota na vydanie stavebného povolenia
(18.01.2012, kód otázky: 99, Budovy, Legislatíva)

Prečo má stavebný úrad na vydanie stavebného povolenia 2 až 3 mesiace? Platí to tak všade aj v skutočnosti? Je takáto lehota nevyhnutná? Nestačil by 1 mesiac? Jozef N., Veľký Krtíš ...


Hrúbka tepelnej izolácie plochých striech rôznych stavieb
(13.12.2011, kód otázky: 83, Budovy, Legislatíva)

Aká hrúbka tepelnej izolácie by mala byť použitá pri zateplení striech jednotlivých panelových stavebných sústav? ...


Povinnosť hydraulického vyregulovania
(09.12.2011, kód otázky: 81, Vykurovanie , Legislatíva, Meranie a riadenie)

Je hydraulické vyregulovanie dobrovoľné alebo je to povinnosť zo zákona? ...


Povolenie na podnikanie v energetike
(06.09.2011, kód otázky: 62, Legislatíva)

Dobrý deň, som starostkou mestskej časti. Ako mestská časť spravujeme bytovku, v ktorej je plynová kotolňa zásobujúca teplom obyvateľov domu, ktorú prevádzkujeme. Náklady na vykurovanie prerozdeľujeme nájomníkom podľa obytnej plochy bez zisku. Vzťahuje sa na nás zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike? Potrebujeme povolenie na podnikanie v oblasti výroby tepla alebo výroby a rozvodu tepla, príp. rozvodu tepla? Mali by sme mať zodpovedného zástupcu? ...


Rozpočítanie tepla z teplej vody v dvojpodlažnom byte
(25.08.2011, kód otázky: 61, Vykurovanie , Príprava teplej vody, Legislatíva)

Spodná časť môjho bytu je na štvrtom poschodí. Susedí s inými bytmi. Horná časť bytu je v podkroví domu a nesusedí so žiadnymi obývanými a vykurovanými priestormi. Byt je individuálne vykurovaný ako jediný v celom dome. Ostatné byty sú pripojené na centrálnu sústavu vykurovania. Vybavené sú pomerovými rozdeľovačmi nákladov za teplo. Pracovníčka správy nášho domu mi potvrdila, že koeficient pre môj byt je stanovený na 0,25. Podľa môjho názoru je to v rozpore s vyhláškou 358/2009 §7 ods.3. odr. a) Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla. Môjmu bytu mal byť v súlade s touto vyhláškou pridelený koeficient 0. Týmto by bolo zabezpečené, že skutočné náklady na vykurovanie môjho bytu vo vyúčtovaní by boli nulové. Prosím Vás teda o posúdenie súladu vyúčtovania ústredného kúrenia s vyhláškou č. 358/2009. ...


Povinnosť predkladať monitorovaciu správu efektívnosti pri využívaní energie
(29.06.2011, kód otázky: 23, Legislatíva)

Prosím o poskytnutie informácie ohľadom povinnosti podávať Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre hlásenie o rozsahu predkladaných materiálov v zmysle predmetného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok č. 175/2010 Z. z., prípadne 428/2010 Z. z. Takýto zámer bol totiž prezentovaný na rôznych seminároch a prednáškach z oblasti energetiky. ... 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).