2119679

Dátum doručenia 08.11.2019
Číslo 2119679
Predmet techn.-organizač. zabezpečenie
Názov a sídlo dodávateľa Mertel RG Slovenská republika s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava,IČO: 35967412
Suma v EUR s DPH 14 308,15 €
Identifikácia objednávky 553-2019-1040-BA
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní organizačno-technického zabezpečenia Aktivity "S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež"" č. 46/2019/OMČ"
Späť na celý zoznam faktúr