2112212

Dátum doručenia 31.07.2012
Číslo 2112212
Predmet inzerát
Názov a sídlo dodávateľa Profesia, spol. s r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 800 861
Suma v EUR s DPH 192,00 €
Späť na celý zoznam faktúr