2020086

Dátum vystavenia 09.03.2020
Číslo 2020086
Predmet teplo 02/20
Názov a sídlo dodávateľa Bratislavská teplárenská, a. s., Turbínová, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542
Suma v EUR bez DPH 5,00 €
Späť na celý zoznam faktúr