2015104

Dátum doručenia 17.03.2015
Číslo 2015104
Predmet teplo - vyúčtovanie
Názov a sídlo dodávateľa Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542
Suma v EUR s DPH -1 240,20 €
Identifikácia zmluvy Zmluva o dodávke tepla č. 621263
Späť na celý zoznam faktúr