Energiu z obnoviteľných zdrojov plánuje využívať každá tretia domácnosť na Slovensku

Energiu z obnoviteľných zdrojov plánuje prostredníctvom slnečných kolektorov, kotlov na biomasu alebo tepelných čerpadiel využívať na ohrev vody alebo vykurovanie tretina (32,9 %) slovenských domácností. Z domácností žijúcich v rodinnom dome má tento zámer takmer každá druhá (46 %). Najväčší záujem je o slnečné kolektory a významne by mal vzrásť aj počet inštalovaných kotlov na biomasu, ktoré sú už dnes najrozšírenejším zariadením na využívanie obnoviteľných zdrojov v domácnostiach.

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu realizovaného na podnet Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá vďaka finančnej podpore Európskej únie poskytuje bezplatné odborné energetické poradenstvo v poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Prieskum realizovala výskumná agentúra Dicio v období 27. 5. – 11. 6. 2010 na vzorke 1 464 respondentov.

Počet domácností, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie by mal na Slovensku stúpnuť už v najbližších piatich rokoch. Zatiaľ čo momentálne zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vlastní každá deviata domácnosť (11,2%), o päť rokov by aspoň jedno z takýchto zariadení chcela mať každá šiesta domácnosť (17,3%).

Zatiaľ čo záujem o využívanie slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a tepelných čerpadiel pri ohreve teplej vody a vykurovaní v horizonte piatich rokov alebo bez uvedenia termínu prejavila až tretina domácností, o individuálnej výrobe elektriny prostredníctvom veterných, slnečných alebo vodných elektrární uvažuje len 5,1% populácie.

Využívate alebo plánujete využívať

OZE_01.jpg

Plánujú využívať: Plánujú využívať v priebehu 5 rokov alebo plánujú využívať, ale nevedia kedy.

Zdroj: DICIO, 25. 5. 2010 – 11. 6. 2010, SR spolu, báza 1464 respondentov

Kotly na biomasu chce každá štvrtá domácnosť

Viac ako polovica respondentov v prieskume chybne uviedla, že drevo nepatrí medzi obnoviteľné zdroje energie. No najviac skúseností spomedzi obnoviteľných zdrojov energie majú obyvatelia všetkých krajov práve s týmto druhom paliva. Podľa výsledkov prieskumu majú kotol na palivové drevo, štiepku alebo pelety nainštalovaný v každej štrnástej domácnosti (7,0 %). Ďalších 3,9 % domácností chce investovať do kotlov na biomasu už do piatich rokov a bez určenia termínu to má v pláne 12,3 % domácností. Moderné kotly na biomasu dokážu využiť palivo do takej miery, že pri správnom nadimenzovaní systému možno očakávať včasnú návratnosť vynaložených prostriedkov a podľa vyjadrení respondentov by ich chcela využívať každá štvrtá domácnosť.

Záujem o slnečné kolektory na ohrev vody

OZE_02.jpg

Využívate alebo plánujete využívať slnečné kolektory na ohrev vody

Zdroj: DICIO, 25. 5. 2010 – 11. 6. 2010, SR spolu, báza: 1464 respondentov

25-tisíc domácností s kolektormi je len začiatok

Najväčší nárast možno očakávať pri investovaní do slnečných kolektorov na ohrev teplej vody. Tie už teraz podľa prieskumu má na strechách viac ako 25  000 domácností (1,4 %), pričom podobné množstvo inštalácií (28 000) odhaduje aj najväčší slovenský producent týchto zariadení. Na výrazne rastúcej popularite kolektorov sa podpísala skutočnosť, že sú už nielen cenovo dostupnejšie ako pred pár rokmi, ale i efektívnejšie. Podľa nameraných výsledkov môžu v niektorých prípadoch v slovenských podmienkach zabezpečiť ohrev polovice ročne spotrebovanej teplej vody v domácnosti. Záujem o kúpu kolektorov prejavilo v prieskume 21,5 % opýtaných. Spomedzi všetkých vlastníkov rodinných domov, tak chce urobiť 5,6 % do 5 rokov a ďalších vyše 26 %to má v pláne neskôr.

Návratnú investíciu v bytoch brzdí rozhodovanie

Výrazne rezervovanejší postoj majú k nákupu kolektorov na ohrev vody majitelia bytov. O kúpe kolektorov do piatich rokov uvažuje necelé percento obyvateľov bytových domov, výhľadovo ďalších 10 %. Až 30 % zo Slovákov žijúcich v bytoch sa pritom priklonilo k možnosti, že by slnečné kolektory využívať chceli, ale nerozhodujú o tom. Prepočty SIEA z realizovaných inštalácií na strechách bytových domov pritom dokazujú, že vlastníkom bytov sa pri správnom nadimenzovaní systému môžu investície vrátiť podstatne rýchlejšie ako majiteľom rodinných domov.

So slnečnou energiou počítajú aj pri vykurovaní

V rodinných domoch možno energiu získanú vďaka kolektorom zhodnotiť aj pri nízkoteplotnom vykurovaní inštalovanom napríklad v podlahe. Zámery využiť slnečné kolektory aj na tento účel má 17,5 % respondentov. Na nízkoteplotné vykurovanie a ohrev teplej vody už Slováci využívajú aj tepelné čerpadlá. So zariadeniami, ktoré dokážu zúžitkovať rozdielnu teplotu z okolitého prostredia, napríklad zo vzduchu, zeme alebo vody, má podľa prieskumu skúsenosti 3,3 % domácností. O kúpe týchto zariadení, ktoré dokážu pri vhodnom vykurovacom systéme podstatne znížiť cenu za vykurovanie, uvažuje ďalších 5,9 % populácie.

O prieskume

Prieskum realizovala agentúra DICIO v období 27. 5. -11. 6. 2010 prostredníctvom individuálnych rozhovorov (face-to-face) s 1464 respondentmi. Výskumná vzorka je reprezentatívna vzhľadom na všeobecnú populáciu SR vo veku 18-79 rokov z hľadiska veku, pohlavia, kraja a veľkosti obce.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Prieskum je súčasťou projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU v rámci ktorého SIEA poskytuje v poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach bezplatne odborné energetické poradenstvo a konzultácie súvisiace s energeticky úspornými opatreniami a využívaním obnoviteľných zdrojov energie. SIEA zároveň administruje Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach, prostredníctvom ktorého môžu domácnosti a bytové domy získať dotácie na inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu.

Plánujú využívať: Plánujú využívať v priebehu 5 rokov alebo plánujú využívať, ale nevedia kedy

Zdroj: DICIO, 25.5.2010-11.6.2010, SR spolu, báza 1464 respondentov

Plánujú využívať: Plánujú využívať v priebehu 5 rokov alebo plánujú využívať, ale nevedia kedy

Zdroj: DICIO, 25.5.2010-11.6.2010, SR spolu, báza 1464 respondentov