Vrátiť sa na normálnu verziu

Dotácie na slnečné kolektory a kotol na biomasu sú vyčerpané

Ministerstvo hospodárstva SR na základe registrovaných žiadostí ku dňu 27. 10. 2011 oznamuje, že žiadateľmi požadovaná suma na dotáciu na slnečné kolektory a kotly na biomasu pre domácnosti presahuje disponibilné zdroje na tento účel.

 

Registrované žiadosti sú posudzované na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie.

 

Uvedená výzva bola vyhlásená 1. augusta 2011 v súlade so zákonom č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2011. O schválení alebo neschválení žiadostí rozhoduje komisia.

 

Na výzvu boli vyčlenené finančné prostriedky v celkovej vo výške 2 675 200 €. V rámci tejto výzvy komisia doteraz schválila 2 152 žiadostí v celkovej hodnote dotácií 2,084 milióna €.

 

Zo žiadostí registrovaných ku dnešnému dňu vyplýva, že požiadavky už prekračujú objem finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel v štátnom rozpočte. Z uvedeného dôvodu registrované žiadosti bude komisia schvaľovať v poradí ako boli zaregistrované, iba do sumy 2 675 200 €.

 

Podrobnejšie informácie o dotáciách

 

Zoznam schválených žiadostí