Skoč na obsah Skoč na menu
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúraSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvoSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvo
fb_logo

Pozvánka na konferenciu Úspory energie v obciach a mestáchAj v nasledujúcom období budú mať obce a mestá možnosť využiť podporné mechanizmy na zníženie spotreby energie. O možnostiach financovania energeticky úsporných opatrení, ale aj nových požiadavkách a trendoch pri obnove budov a rekonštrukcii verejného osvetlenia sa bude hovoriť na konferencii „Úspory energie v obciach a mestách“, ktorá sa uskutoční 25. a 26. 5. 2015 v hoteli Holiday Inn v Žiline.


Ľutujeme, ale registrácia je už uzatvorená.

Máte však možnosť zaregistrovať na čakaciu listinu. Je pravdepodobné, že sa miesto ešte uvoľní. Akonáhle sa niekto z prihlásených účastníkov odhlási, budeme záujemcov kontaktovať v poradí, v akom sa prihlásili. Novým záujemcom pošleme informáciu, či potvrdzujeme ich registráciu, najneskôr do 22. 5 2015.


Pätina z úspor energie, ktoré má Slovensko dosiahnuť do roku 2020, pripadá na verejný sektor. Účastníci konferencie získajú prehľad o možnostiach, ako dosiahnuť zníženie spotreby energie a teda aj zníženie výdavkov na prevádzku budov a verejného osvetlenia. Prednášky sú venované aktuálnym povinnostiam vyplývajúcim pre správcov a prevádzkovateľov budov z legislatívy, ale aj príležitostiam, ktoré im pomôžu požiadavky pri znižovaní spotreby energie splniť. Hovoriť sa bude o energetických auditoch, ktoré budú podmienkou získania podpory na obnovu budov z verejných zdrojov, a tiež o garantovaných energetických službách, ktoré umožňujú splácať investície do niektorých druhov opatrení z dosiahnutých úspor. Pripravené sú aj viaceré užitočné a inšpiratívne príklady z praxe.

 

Témy jednotlivých prednášok boli vybrané aj s ohľadom na aktuálnu výzvu na predkladanie žiadostí o európsku podporu pri projektoch rekonštrukcie verejného osvetlenia z končiaceho sa Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, a blížiaci sa termín výzvy pri projektoch zameraných na obnovu verejných budov z nových operačných programov Kvalita životného prostredia a Integrovaný regionálny operačný program.

 

Konferencia je určená predovšetkým zástupcom miestnej samosprávy a  štátnej správy, vrátane pracovníkov stavebných úradov. V prípade, že zostanú voľné kapacity, konferencie sa môžu zúčastniť aj ďalší záujemcovia spomedzi energetických audítorov, poskytovateľov energetických služieb či odborne spôsobilé osoby v oblasti certifikácie budov.

 

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a s Úniou miest Slovenska. Podujatie je pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Program konferencie
25. máj 2015
09.00 Prezencia účastníkov a občerstvenie
10.00 Otvorenie konferencie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.10

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 2020
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

10.40 Zákon o energetickej efektívnosti pre prax
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.30

Energetická hospodárnosť budov a stratégia obnovy
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

12.00 Obed
13.30 Významná obnova budov ako prostriedok na znižovanie potreby energie miest a obcí
Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
14.00 Možnosti financovania obnovy verejných budov prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.30

Energetické audity pre verejný sektor – požiadavky a skúsenosti 
Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra                                                   

15.00

Projekt rekonštrukcie MŠ Dubová. Verejná budova s takmer nulovou potrebou energie?                     Vladimír Šimkovic, Inštitút pre energeticky pasívne domy

15.30 Občerstvenie
16.00

Kontrola od zámeru po odovzdanie stavby
Ivan Pauer, Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb

16.30

PANELOVÁ DISKUSIA: Príležitosť podstatne znížiť energetickú náročnosť budov samospráv. Ako ju nepremárniť?
Alena Ohradzanská (MDVRR SR), Katarína Korytárová (MH SR), Jozef Chudej (MH SR), Kvetoslava Šoltésová (SIEA), Ivan Knapko (SIEA), Zuzana Sternová (TSÚS), Matej Kerestúr (SIEA), Ivan Pauer, (SASDARS), Vladimír Šimkovic (IEPD), Marcel Lauko (APES),

18.00 Záver
26. máj 2015
09.00 Kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov vo verejných budovách
Ivan Knapko, Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
09.20

Špecifiká vyregulovania vykurovacích sústav vo verejných budovách
Matej Gerboc, Vyregulovanie.sk, spol. s r. o., Liptovský Mikuláš

09.45 Kedy využiť financovanie prostredníctvom garantovaných energetických služieb
Miroslav Marada, Enesa, a.s., Praha
10.10 Slovenské skúsenosti so službami s garantovanou úsporou
Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
10.35 Ako vybrať dodávateľa energie – odporúčania „verejnoprávneho" energetika
Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.00 Občerstvenie
11.30 Podmienky výzvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia zo štrukturálnych fondov
Jozef Nemec, Ministerstvo hospodárstva SR
12.00

Abeceda technických parametrov sústav verejného osvetlenia
Dionýz Gašparovský, Slovenská svetelnotechnická spoločnosť

12.30

Príklady rekonštrukcie verejného osvetlenia prostredníctvom garantovaných služieb
Radovan Keklák, Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

12.50 Ako zvládnuť obnovu verejného osvetlenia
Tomáš Mikunda, obec Porúbka
13.10 Obed
14.30 Ukončenie konferencie
Podmienky účasti:
  • Z dôvodu vyčerpania ubytovacej kapacity a naplnenia prednáškovej sály je registrácia uzatvorená.
  • Vstup na podujatie je bezplatný. Účastníci, ktorí majú záujem prihlásiť sa na čakaciu listinu, sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára.
  • Z jednej spoločnosti sa môžu na podujatie prihlásiť maximálne 2 zástupcovia. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr do 20. 5. 2015.
  • Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a v prvý deň konania konferencie aj ubytovanie v dvojlôžkových izbách so spolubývajúcim.
  • Vzhľadom na nutnosť efektívneho využitia prostriedkov, z ktorých je konferencia financovaná, je ubytovanie možné bezplatne zabezpečiť len v dvojlôžkových izbách pri obsadení oboch lôžok. Ak máte záujem aj o ubytovanie, meno spolubývajúceho je potrebné uviesť už pri vypĺňaní formulára. Prihláška s uvedeným spolubývajúcim bude akceptovaná až po prihlásení oboch účastníkov. Ak spolubývajúceho neuvediete, budete ubytovaní s niektorým z ďalších záujemcov o ubytovanie.
  • Keďže je o účasť na konferencii vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný program a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Čím skôr nám informáciu zašlete, tým je väčšia šanca, že budú môcť záväzne objednané služby (občerstvenie a ubytovanie) využiť ďalší prihlásení záujemcovia čakajúci na potvrdenie registrácie. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, môžu vám byť vzniknuté náklady prefakturované. 
  • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.
Organizačné informácie:

Miesto podujatia: Hotel Holiday Inn v Žiline 

Prezencia účastníkov: 25. mája 2015, 9.00 - 10.00 h

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie v prvý deň konferencie a občerstvenie počas trvania konferencie.

 

 

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.
 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).