Skoč na obsah Skoč na menu
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúraSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvoSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvo
fb_logo

Konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornostiSlovenská inovačná a energetická agentúra organizuje odbornú konferenciu Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, ktorá sa uskutoční 4. - 5. decembra 2012 vo WELLNESS HOTELI PATINCE.

 

Dvojdňová konferencia je určená najmä projektantom, osobám odborne spôsobilým na certifikáciu budov, pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov, vlastníkom a správcom nevýrobných budov.

 

SIEA konferenciu pripravila v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podujatie je súčasťou projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Témy konferencie:

  • Certifikácia budov - zbytočná administratíva alebo prvý krok k objektívnemu obrazu hospodárnosti?
  • Bude povinná známka za energetickú hospodárnosť verejných budov po novom roku aj viditeľná?
  • Čo prezrádza globálny ukazovateľ pri hodnotení energetickej hospodárnosti budov
  • Budovy s takmer nulovou spotrebou - fikcia alebo blízka budúcnosť?
  • Pravidelná kontrola kotlov skrytá v kontrole vykurovacích systémov
  • Odborná spôsobilosť na pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov inak?
  • Kvalita certifikátov a správ z kontroly pod lupou

 

Program

 

Utorok, 4. decembra 2012

09:00  Prezencia účastníkov a občerstvenie
10:00

Otvorenie
Dušan Petrík, štátny tajomník MH SR

10:20

Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

10:50

Vykonávací predpis k zákonu o energetickej hospodárnosti budov
Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

11:20

Pravidelná kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov
Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR

12:10 Obed
13:30

Národný plán  na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie
Ján Černák, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

14:00

Smernica o energetickej efektívnosti
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

14:30

Čo sú „zelené" budovy?
Ladislav Piršel, Slovenská rada pre zelené budovy

15:00 Občerstvenie
15:30

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov  (STN EN 73 0540)
Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

16:00

Prevádzkové hodnotenie budov
Jana Bendžalová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

16:30

Využívanie OZE v budovách - príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne

Ivan Chmúrny, Stavebná fakulta STU Bratislava

17:00

Panelová diskusia

 

Streda, 5. decembra 2012

 

09:00

Úlohy a očakávania Slovenskej komory stavebných inžinierov po aplikácii
nových právnych predpisov

Vladimír Benko, Slovenská komora stavebných inžinierov

09:30 

Energetická hospodárnosť budov v technických normách
Henrieta Tölgyessyová, Slovenský ústav technickej normalizácie

10:00

Aké máme budovy - monitorovanie už má svoje základy
Pavol Kosa, Slovenská inovačná a energetická agentúra

10:30

Projektovanie energeticky hospodárnych budov a energetická certifikácia v praxi
Ján Ralbovský, Slovenská komora stavebných inžinierov

11:00 Občerstvenie
11:30

Efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
Matej Kerestúr, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

12:00

Monitorovanie energetických certifikátov

Zdenko Letenay, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

12:30 Možnosti financovania zatepľovania bytových domov prostredníctvom štátnej podpory zo ŠFRB
  Zuzana Petrášová, Štátny fond rozvoja bývania
13:00 Obed

 

 

Podmienky účasti:

Vstup na podujatie je bezplatný.

Pre  veľký záujem boli ubytovacie kapacity hotela počas konferencie už pred časom vyčerpané. No snažili sme sa vyjsť v ústrety všetkým záujemcom a zabezpečili sme ubytovanie aj v neďalekom penzióne.

K dnešnému dňu je k dispozícii ešte zopár ubytovacích miest na dvojlôžkových izbách. Ak je pre Vás akceptovateľná aj táto forma ubytovania, môžete sa prihlásiť. V prípade, že si neuvediete spolubývajúceho, bude Vám organizátormi pridelený. V každom prípade, ak máte Vážny záujem, vzhľadom na obmedzené kapacity Vám odporúčame tak urobiť čím skôr.

 

Každý účastník vypĺňa registráciu individuálne. Z jednej spoločnosti sa môžu na podujatie prihlásiť maximálne 2 zástupcovia. Zaregistrovať sa môžete prostredníctvom elektronickej online prihlášky.  Potvrdenie účasti novým prihláseným pošleme elektronicky na email najneskôr do 3. 12. 2012.

 

Vzhľadom na vysoký záujem o konferenciu prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak ďalším možnosť prísť na konferenciu.

 

V prípade otázok nás kontaktujte na: 032/642 0981, prípadne 02/58 248 404 alebo poradenstvo@siea.gov.sk.

 

Organizačné informácie:

Prezencia účastníkov: 4. 12. 2012, 9.00 - 10.00 h

Začiatok konferencie: 4. 12. 2012 o 10.00 h

Ukončenie konferencie: 5. 12. 2012 o 14.00 h

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, parkovanie a občerstvenie počas trvania konferencie.

 

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.
 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).