Skoč na obsah Skoč na menu
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúraSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvoSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvo
fb_logo

Konferencia Energetická efektívnosť a využívanie OZE podľa technických noriem


Ako navrhnúť efektívny moderný vykurovací systém tak, aby spĺňať príslušné technické normy? Ktoré predpisy treba zohľadniť pri projektovaní inštalácií obnoviteľných zdrojov energie? Aj tieto témy budú predmetom konferencie Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie podľa technických noriem, ktorá sa uskutoční 24. a 25. septembra v hoteli Družba v Jasnej.



V súčasnosti je kapacita tohto podujatia naplnená. Zaregistrovať sa môžete na čakaciu listinu


 

Dvojdňová konferencia je určená projektantom technických zariadení budov, technickým pracovníkom montážnych firiem,  študentom vysokých škôl a všetkým, ktorí sa zaujímajú o technické riešenia v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie.

 

SIEA konferenciu pripravila v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie, Katedrou technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre techniku prostredia. Podujatie je súčasťou projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Pogram:

Pondelok, 24. septembra 2012
09:00   Prezencia účastníkov a občerstvenie
10:00

Ciele a priority v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie
Kvetoslava Šoltésová, SIEA, Jaroslav Chocholáček, SIEA

10:30

Energetické služby, energetické audity a systémy energetického manažérstva
Ján Magyar, Juraj Nistor, Slavomír Cifra, SIEA
STN EN 15900 Energetické služby v oblasti energetickej efektívnosti. Definície a požiadavky
STN EN ISO 50001 Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie
prEN 16247-1 Energetické audity. Všeobecné požiadavky.

11:00 Postupy ekonomického hodnotenia energetických systémov v budovách
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR
STN EN 15459 Energetická hospodárnosť budov. Postupy ekonomického hodnotenia energetických systémov v budovách
 11:30 Kontrola kotlov a vykurovacích sústav – skúsenosti s aplikáciou technických noriem
Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR, Pavol Kosa, SIEA
STN EN 15378 Systémy vykurovania v budovách – Inšpekcia kotlov a vykurovacích sústav
 12:00 Kontrola klimatizačných systémov - praktická aplikácia technických noriem
Jozef Löffler, VÚV Piešťany
STN EN 15239 Vetranie budov. Energetická hospodárnosť budov. Návod na kontrolu vetracích systémov
STN EN 15240 Vetranie budov. Energetická hospodárnosť budov. Návod na kontrolu klimatizačných systémov
 12:30 Obed
 14:00 Efektívne systémy centralizovaného zásobovania teplom
Marek Bukoviansky, Ján Takács, Stavebná fakulta - STU Bratislava

STN EN 15316-4-5- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-5: Systémy výroby tepla, vlastnosti a kvalita centralizovaného zásobovania teplom a veľkoobjemových systémov

 14:30 Kombinovaná výroba elektriny a tepla v budovách
Michal Hargaš, Ján Takács, Stavebná fakulta - STU Bratislava
STN EN 15316-4-4- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-4: Systémy výroby tepla, systémy kombinovanej výroby elektriny a tepla integrované v budovách
 15:00 Hodnotenie energetickej efektívnosti vetrania a klimatizácie
Daniela Hurtíková, Dušan Petráš, Stavebná fakulta - STU Bratislava

STN EN 15241 Vetranie budov. Výpočtové metódy na energetické straty spôsobené vetraním a infiltráciou v nebytových budovách
STN EN 15242 Vetranie budov. Výpočtové metódy na stanovenie prietoku vzduchu v budovách vrátane infiltrácie
STN EN 15243 Vetranie budov. Výpočet vnútorných teplôt, záťaže a energie pre budovy so systémami klimatizácie

 15:30 Teplo na prípravu teplej vody
Zuzana Krippelová, Jana Peráčková, Stavebná fakulta - STU Bratislava
STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-1: Systémy prípravy teplej vody, charakteristika potrieb (hlavné požiadavky)
STN EN, 15316-3-2- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-2: Systémy prípravy teplej vody, distribúcia
STN EN 15316-3-3- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-3: Systémy prípravy teplej vody, výroba
 16:00  Občerstvenie
 16:30 Technické normy – teória a prax
Henrieta Tölgyessyová, Slovenský ústav technickej normalizácie
 17:00 Panelová diskusia - Ako sa môžeme podieľať na tvorbe technických noriem?
SIEA, SUTN, STU BA, SZCHKT

Utorok, 25. septembra 2012
09:00  

Efektívne vykurovacie systémy v budovách – metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systém
Dušan Petráš, Michal Krajčík, Stavebná fakulta - STU Bratislava
STN EN 15316-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 1: Všeobecne
STN EN 15316-2-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 2-1: Systémy odovzdávania tepla do vykurovaného priestoru
STN EN 15316-2-3- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 2-3: Systémy rozvodu tepla

09:30 Podlahové vykurovanie – jeden z predpokladov pre efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov tepla
Jozef Bugáň, Dušan Petráš, Stavebná fakulta - STU Bratislava
STN EN 15377-1- Vykurovacie systémy v budovách. Projektovanie zabudovaných vodných systémov veľkoplošného vykurovania a chladenia
ČASŤ 1: Stanovenie návrhu vykurovacej a chladiacej kapacity
ČASŤ 2: Navrhovanie, dimenzovanie a inštalácia
ČASŤ 3: Optimalizácia na používanie obnoviteľných zdrojov energie
10:00

Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie
Emília Ďurišová, Dušan Petráš, Stavebná fakulta - STU Bratislava
STN EN 15377-1- Vykurovacie systémy v budovách. Projektovanie zabudovaných vodných systémov veľkoplošného vykurovania a chladenia
ČASŤ 1: Stanovenie návrhu vykurovacej a chladiacej kapacity
ČASŤ 2: Navrhovanie, dimenzovanie a inštalácia
ČASŤ 3: Optimalizácia na používanie obnoviteľných zdrojov energie

10:30 Energetická efektívnosť a využívanie tepelných čerpadiel podľa noriem
Peter Tomlein, SZCHKT
STN EN 15316-4-2- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-2: Priestorové systémy výroby tepla, systémy tepelného čerpadla
STN EN 15450- Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie vykurovacích systémov s tepelnými čerpadlami
STN EN 14511, prEN14825 a súvisiace právne predpisy
11:00 Občerstvenie
11:30 Tepelné solárne systémy
Lukáš Skalík, Otília Lulkovičová, Stavebná fakulta - STU Bratislava

STN EN 15316-4-3- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-3: Systémy výroby tepla, tepelné solárne systémy

12:00 Hodnotenie vnútorného prostredia budov
Dušan Petráš, Hana Pustayová, Stavebná fakulta - STU Bratislava
STN EN 15251 - Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov - kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika
12:30 Skúsenosti s technickými normami pri hodnotení zdrojov na spaľovanie tuhých palív
Jozef Jandačka, Žilinská univerzita
STN EN 15316-4-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-1: Priestorové systémy výroby tepla, spaľovacie systémy (kotly)
STN EN 15316-4-7- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-7: Systémy výroby tepla, systémy spaľovania biomasy
13:00 Obed
Podmienky účasti:

Vstup na podujatie je bezplatný. V súčasnosti je kapacita tohto podujatia naplnená. Zaregistrovať sa môžete na čakaciu listinu  prostredníctvom elektronickej on-line prihlášky. V prípade otázok nás kontaktujte na: 032/642 0981, prípadne 02/58 248 404 alebo poradenstvo@siea.gov.sk.

 

Organizačné informácie:

Prezencia účastníkov: 24. 9. 2012, 9.00 - 10.00 h

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, parkovanie a občerstvenie počas trvania konferencie.

 

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.




 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).