Energetické experimenty

Vyskúšajte si s nami, ako veci v prírode skutočne fungujú. Séria našich energetických experimentov vás zasvätí do tajov využitia energie v každodennom živote.


 Naše energetické experimenty existujú aj v tlačenej forme a môžete s nimi pracovať aj priamo vo vašej triede.

Ako si objednať Zakladač Rady tety Ety s Energetickými experimentami?

Teta_Eta_experimenty.jpg

Položte si nasledujúce otázky a overte si svoje odpovede pokusom.

Tu si môžete jednotlivé experimenty stiahnuť:

1_zit_energiou_vyrez.jpg  1 – ŽIŤ ENERGIOU

  Potrebujú rastliny pre svoj život energiu zo Slnka?

 

2_teple_svetlo_vyrez.jpg  2 – TEPLÉ SVETLO

  Produkujú žiarovka a žiarivka rovnaké množstvo tepla?

 

3_skroteny_vietor_vyrez.jpg  3 – SKROTENÝ VIETOR

  Kde pri dome by si postavil veternú turbínu? Je viac vetra vo vyšších polohách?

 

4_elektrina_a_cisty_vzduch_vyrez.jpg  4 – ELEKTRINA A ČISTÝ VZDUCH

  Môžeme rozdeliť zmes soli, cukru a korenia pomocou statickej elektriny?

 

5_slnecne_teplo_vyrez.jpg  5 – SLNEČNÉ TEPLO

  Dá sa pomocou slnka zohriať studená voda?

 

6_slnecny_destilator_vyrez.jpg  6 – SLNEČNÝ DESTILÁTOR

  Je možné zo slanej alebo špinavej vody vydestilovať čistú vodu?

 

7_smradlava_energia_vyrez.jpg  7 – SMRADĽAVÁ ENERGIA

  Je možné vyprodukovať plyn rozkladaním biologického odpadu?

 

8_zachrana_ladovej_kocky_a_tepleho_caju_vyrez.jpg  8 – ZÁCHRANA ĽADOVEJ KOCKY A TEPLÉHO ČAJU

  Ktorý materiál najviac spomalí topenie ľadu a chladnutie čaju?

 

9_postav_si_svoju_sopku_vyrez.jpg  9 – POSTAV SI SVOJU SOPKU

  Kadiaľ sa na zemský povrch dostáva pri výbuchu sopky žeravá magma?

 

10_vodna_turbina_vyrez.jpg  10 – VODNÁ TURBÍNA

  Dokáže prúd vody roztočiť škatuľu od mlieka?

 

 

Ako si objednať Energetické experimenty

Experimenty sú vhodnou učebnou pomôckou pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka základných škôl. Špeciálny zakladač Rady tety Ety obsahuje listy s energetickými experimentami, ktoré je možné využiť napríklad na hodinách prírodovedy, environmentálnej výchovy, etickej výchovy alebo v školskom klube.

 

Zakladače sú k dispozícii pre základné školy z celého Slovenska (okrem Bratislavského kraja) bezplatne pod podmienkou, že škola vyhotoví a následne zašle fotografie z vyučovania, na ktorých budú zobrazené deti pri práci so zakladačom, napr. pri realizácii experimentov. V prípade záujmu je možné po dohode spoluprácu rozšíriť, napríklad o zasielanie kresieb, návrh nových experimentov, písanie príbehov Kelvinky a Lumena, navrhovanie nových učebných pomôcok atď.

Ak máte záujem o zakladač „Rady tety Ety”, prosíme Vás, aby ste elektronicky zaslali požiadavku na počet kusov zakladača, ako aj meno a kontakt na koordinátora, s ktorým budeme môcť v budúcnosti v prípade potreby komunikovať. Zakladače sú balené po 15 kusov. Na každú školu môže byť doručených maximálne 30 zakladačov. Podľa Vášho uváženia Vám doručíme 2 az 3 balenia. Koordinátor po prevzatí zakladačov zabezpečí prostredníctvom pedagógov využívanie materiálu žiakmi. Zakladače môžu ostať majetkom školy, alebo môžu byť školou poskytnuté konkrétnym žiakom.

Kontakt – objednanie zakladača Rady tety Ety s Energetickými experimentami