Poradenské centrum Košice

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Krivá 23
040 01 Košice
poradenstvo.ke@siea.gov.sk

Upozornenie: Pracovisko SIEA v Košiciach sídli od 12/2022 na novej adrese, v administratívnej budove oproti pôvodnému sídlu na Krivej 18.

Kde nás nájdete: