Poradenské centrum Banská Bystrica

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Švermova 43
974 28 Banská Bystrica

UPOZORNENIE: Pracovisko SIEA v Banskej Bystrici sídli od 28. mája 2021 na novej adrese v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva.

poradenstvo.bb@siea.gov.sk

Kde nás nájdete:


View SIEA – Poradenské centrá in a larger map