Teta Eta radí a pomáha

 

Dobrý deň,

naša Špeciálna základná škola v Dubnici nad Váhom poskytuje vzdelávanie a výchovu mentálne a kombinovane postihnutým žiakom a žiakom s autizmom.

Veľmi pekne Vám ďakujeme za zaslané materiály, žiakov veľmi potešili zakladače s úlohami, pexesá i kvartetové karty. Jednotlivé úlohy zo zakladača „Rady tety Ety“ robia pani učiteľky podľa náročností a schopností detí jednotlivých tried. Naša škola je zapojená aj v projekte Zelená škola a materiál darovaný od Vás nám pomáha lepšie deťom vysvetliť možnosti úspory energie a obnoviteľných zdrojov.

V prílohe posielam ukážku práce žiakov  na hodine u  Mgr. Márie Vavrincovej.

Anna Podoláková
koordinátorka

a.jpgb_2.jpgc.jpgd.jpg