Teta Eta na krúžku Mladý prírodovedec

 

Dobrý deň,

 

posielam vám informácie o využití vášho materiálu Rady tety Ety. Na našej škole sa stalo tradíciou, že 2 dni pred Veľkou nocou sa venujeme výučbe environmentálnej výchovy. V tomto školskom roku sme sa zamerali hlavne na vodu, ale vďaka vaším materiálom sa žiaci 3. ročníka oboznamovali s energiou. Žiaci krúžku Mladý prírodovedec prečítali váš materiál a vybrali pokusy vhodné pre tretiakov. Deň začali prečítaním si komiksu. Potom sa tešili na riešenie úloh, ktoré sa im veľmi páčili. Na druhý deň o svojich pokusoch a pozorovaniach informovali celú školu. Žiaci boli radi, že sa mohli učiť takouto hravou formou a vlastne sa im to vôbec nezdalo ako učenie.

 

S pozdravom

 

RNDr. Ľubica Moskáľová, ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne

 

DSCF1333.jpgDSCF1335.jpgDSCF1337.jpg