Skúsili sme zábavne Žiť energiou

 

Dňa 21. mája 2013 sa na našej základnej škole v Kremnici na Angyalovej ulici konala súťaž Žiť energiou. O tento zážitok sa postarala SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA. Zapojili sa do toho triedy ôsmeho a deviateho ročníka. Vymysleli si pre nás sedem stanovíšť. Každé z nich bolo niečím zaujímavé. Na začiatku si skupiny vymysleli zábavné mená. Napríklad : Teplé rúry, Duracel Turbo, Rozbušky, Teplé strely, Vodári a iné……

 

Prvé stanovište sa volalo S VETROM OPRETEKY. Dozvedeli sme sa,  prečo prievan zabuchne dvere a aké sú to točené lopty. Všetko je to o prúdení vzduchu. Keď prúdi rýchlo,  tak sa predmety priťahujú. Preto sa zabuchnú dvere a lopta sa točí. Na tomto stanovišti nás čakala úloha. Mali sme prejsť dráhu s pusteným fénom a pingpongovou loptičkou za čo najkratší čas.

 

Na druhom stanovišti nás čakali ŽRÚTI ENERGIE. Tu sme mali vybrať z predmetov ten, ktorý podľa nás spotrebuje najmenej energie. Zistili sme, že najmenej energie spotrebúva zo spotrebičov rádio a najviac žehlička na vlasy a rýchlovarná konvica. Z vozidiel lietadlo spotrebuje až 20 000 kW a spáli 90 ton paliva za deň.

 

V treťom sme skúšali ŠTIEPIŤ JADRO. V jadrových elektrárňach sa ako palivo používa URÁN. Na rozbitie uránu pomáhajú neutróny. Z tohto vznikne kryptón a bárium plus ďalšie neutróny. My sme rozbíjali urán formou hry. Bolo to skoro ako bowling.

 

Presunuli sme sa na štvrté stanovište s názvom SILA VODY. Bavili sme sa o vodných elektrárňach. Naša úloha bola ale pozhadzovať fľašky naplnené vodou do určitej výšky. Dostali sme fľašku plnú vody a išlo sa na to. Bolo to náročnejšie,  ako to vyzeralo,  ale niektorým sa podarilo pozhadzovať všetky fľašky.

 

Piate stanovište sa volalo FUK SEM, FUK TAM. Týkalo sa vetra. Vietor je obnoviteľný zdroj energie. Na Slovensku je veterná elektráreň v Cerovej na Záhorí. Typické veterné mlyny sú v Holandsku, Nemecku a Dánsku. Prístroj, ktorým sa meria sila a rýchlosť vetra sa volá ANEMOMETER.

 

Na šiestom stanovišti nás čakala ELEKTRINA NA ZJEDENIE. Vlastne elektrina je tu odjakživa. Prvý, kto ju využíval boli starovekí Gréci. Po starogrécky sa povie jantár elektron. No a keď tento jantár pošúchali s nejakou látkou, tak vydal iskru. Dozvedeli sme sa, že ak do ovocia dáme dva rôzne kovy môžeme merať elektrinu. V ovocí sa nachádzajú kyseliny a s tými kovmi môžeme zmerať, aký elektrický náboj má ovocie .

 

Posledné stanovište bolo o teple. Názov malo TEPLO, TEPLEJŠIE, HORÚCO. Každý predmet má nejakú teplotu. Na meranie teploty sa používa TEPLOKAMERA. Táto teplokamera sa používa na hľadanie ľudí. Tu sme mali za úlohu nájsť čo najteplejší predmet v miestnosti.

 

Na koniec sa spočítali body a bolo vyhodnotenie. Druhí boli Vodári a získali autíčka na slnečnú energiu. Víťazmi sa stali Teplé strely a ich odmenou boli knižky. Z tohto dňa si odnášame nové vedomosti a zábavné spomienky.