Poďakovanie za interaktívne hry

 

V mene všetkých vyučujúcich a žiakov našej školy Vám chcem poďakovať za interaktívne hry pre deti, ktoré ste na našej škole zrealizovali 7. novembra 2012. Vďaka Vášmu prístupu a zaujímavým aktivitám naši žiaci získali lepší vzťah k prírodovedným predmetom a aktívnejšie sa zapájajú do vyučovacieho procesu. Pripájame hodnotenie hier žiakmi.

 

Mgr. Ivana Mikušová – riaditeľka školy, ZŠ v Slatine nad Bebravou

 

0772_0001.jpg0772_0003.jpg0772_0004.jpg0772_0005.jpg0772_0006.jpg0772_0007.jpg0772_0008.jpg0772_0010.jpg0772_0011.jpg0772_0012.jpg