Deti pokus zaujal

 

So zakladačmi Rady tety Ety pracujeme so staršími deťmi v školskom klube. Energetickým témam sa budeme venovať raz za mesiac v aktivitách v prírodovedno-environmentálnej oblasti výchovy. Máme za sebou prvý experiment – Žiť energiou. Najprv sme s deťmi spoločne prečítali príbeh. Potom sme prezreli prezentáciu o slnečnej energii a overili získané vedomosti v krátkom kvíze. Záver patril pokusu s izbovými kvetmi. Deti experiment zaujal, tešia sa na ďalšie aktivity.

 

Valika Brudňaková, ZŠ vo Svidníku

 

SAM_2411.jpgSAM_2420.jpgSAM_2421.jpgSAM_2430.jpg