Ďakujem, dalo mi to veľa!

 

Dobrý deň,

 

touto cestou sa vám chcem ešte raz poďakovať za akciu, ktorú ste nám ponúkli pre našich žiakov. Ohlas bol veľmi dobrý. Spokojnosť žiakov a pedagógov veľká.

 

Podujatie prebehlo na školskom dvore  formou tímovej súťaže, kde víťazí okrem vedomostí a šikovnosti aj tímový duch. Organizátori pripravili osem stanovíšť so zaujímavými aktivitami:

 

Chutná energia – meranie elektrického napätia v ovocí a zelenine

Žrúti energie – meranie spotreby energie vybraných elektrospotrebičov, s ktorými sa deti bežne stretávajú

Fuk sem, fuk tam – predstavenie Beaufortovej stupnice merania vetra, meranie sily fúknutia a jeho prirovnanie k stupnici

Sila vody – zhadzovanie rôzne ťažkých predmetov prúdom vody + predstavenie vodnej elektrárne

Balónová raketa – aplikovanie Newtonovho zákona akcie a reakcie – meranie  dráhy prejdenej nafúkaným balónom

Štiepenie jadra – predstavenie princípu jadrovej elektrárne, znázornenie jadrovej reakcie pomocou biliardových gulí

Teplo, teplejšie, horúco – meranie teploty tela a okolitých predmetov termokamerou a práca s ňou

S vetrom opreteky – základy aerodynamiky – slalom s fénom  a pingpongovou  loptičkou.

 

Názory a postrehy zúčastnených detí:

Po prvý raz som videl alebo počul:

–         Ako funguje jadrová elektráreň

–         Že v ovocí a zelenine je elektrina

–         Koľko energie spotrebuje žehlička, mobil, či rádio

–         Že keď dáme do ovocia dva kovy vytvoria elektrickú energiu

–         Že ak sú dva druhy kovov spojené šťavou (vodivou látkou) vzniká medzi nimi jemný elektrický prúd

–         Že dužinaté ovocie má v sebe viac elektriny ako suché

–         O energii v ovocí a zelenine – čo je fascinujúce

–         Zameriavač teploty

–         Akú veľkú silu má voda

–         Že aj malé spotrebiče žerú veľa energie

–         Že nedokážeme vyfúknuť pingpongovú loptičku z lievika

–         Že fén môže udržať loptičku vo vzduchu

–         Naučila som sa ako vzniká energia pomocou vody, vzduchu a batérií

–         že fén žerie 700 – krát viac elektriny ako rádio

–         Že veľké rádio žerie málo energie

–         Ako silno dokážem fúknuť

–         Ako funguje vrtuľa, ktorú poháňa vietor

–         Koľko meria veterná turbína

–         Že je naozaj dobré kupovať úsporné žiarovky

 

Najviac sa mi páčilo:

–         Elektrina v ovocí a zelenine

–         Striekanie na fľaše

–         Fén s loptičkou, fénová dráha

–         Mne sa páčilo úplne všetko. Mala som úžasnú príležitosť spoznávať fyziku. 🙂

–         Závody s balónom

–         Rozbíjanie atómu

–         Meranie elektriny v spotrebičoch

–         Že v  dvoch hruškách je toľko elektriny ako v tužkovej baterke

–         Keď nám vypnú ističe, tak tam dám ovocie a zeleninu

–         Všetko bolo super!

 

Záverečná poznámka detí:

–         Takéto akcie by sme mohli mať častejšie. Bolo to zaujímavé a poučné.

–         Naučil som sa mnoho nového a že s fyzikou je aj zábava

–         Naučil som sa, že fyzika je všade okolo nás

–         Mali by sa odmeňovať prvé tri miesta!

–         Pozdravujem pána z CHUTNEJ ELEKTRINY, aby nezabudol na dobrú zeleninku

–         Ďakujem, dalo mi to veľa.

 

Na záver od učiteliek fyziky:

Veľmi pekne ďakujeme organizátorom.  Pripravili našim žiakom veľmi zaujímavé témy a atraktívne, pritom pomocou dostupných prostriedkov /bežné elektrospotrebiče, balóny, plastové fľaše, guličky, ovocie a zelenina, kovové drôtiky, meracie zariadenia   a iné/ im ich predstavili.

Akcia bola veľmi inšpirujúca aj pre nás – vyučujúcich fyziky.  Ako sa aj deti vyjadrili – fyzika je všade okolo nás – organizátorom sa podarilo veľmi názorne spojiť fyziku z hodiny s fyzikou v bežnom živote.

 

Mgr. Vladimír Pastýrk, Mgr. Helena Sojková, Mgr. Andrea Jagnešáková