Energia a jej druhy

Čo je energia?

Energia je schopnosť konať prácu. Energiu potrebujeme na všetko, čo robíme. Získava sa spracovaním, či využitím rôznych zdrojov (drevo, ropa, vietor, voda, slnko…), pričom vzniká teplo, svetlo, pohyb alebo sa premieňa hmota. Energia teda môže existovať v rôznych formách: svetelná, tepelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová. Pre človeka je najdôležitejším dodávateľom energie jedlo. Naše telo premieňa chemickú energiu z jedla na tepelnú energiu (aby nám bolo teplo) a na mechanickú energiu (aby sme sa mohli hýbať).

 

Najdôležitejším zdrojom energie sú dnes prevažne fosílne palivá (uhlie, zemný plyn a ropa). Ich zdroje sú však obmedzené, vyčerpateľné a preto sú považované za tzv. neobnoviteľné zdroje energie. Navyše pri ich spaľovaní sa do ovzdušia uvoľňujú znečisťujúce látky a skleníkové plyny. V súčasnosti sa preto stále viac hovorí o tzv. obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) ako o alternatívnych zdrojoch. Zásoby týchto zdrojov sú nevyčerpateľné, prípadne sa obnovujú (sú schopné sa obnoviť). Ďalšou výhodou je, že sú čisté, t.j. životné prostredie zaťažujú len nepatrne. Patrí medzi ne slnečná energia, geotermálna energia, vodná energia, veterná energia a biomasa.

 

Druhy energie:

Energia z fosílnych palív Energia z fosílnych palív  Jadrová energiaJadrová energia

Slnečná energiaSlnečná energia                 Energia vody Energia vody               

Energia vetraEnergia vetra                      Energia z biomasyEnergia z biomasy

Geotermálna energiaGeotermálna energia