Skoč na obsah Skoč na menu
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúraSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvoSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvo

Úvod / Hlavné menu / Bezplatné poradenstvo / Podnikatelia

fb_logo

Bezplatné poradenstvo pre podnikateľov


Bezplatná linka 0800 199 399
Pondelok - piatok: 8. h - 15. h

Konzultácie v centrách
Pondelok - piatok: 9. h - 15. h
» Bratislava » Trenčín
» B. Bystrica » Košice
V prípade záujmu o osobné konzultácie nás vopred kontaktujte telefonicky, prípadne e-mailom.

Máte záujem o rady a odporúčania súvisiace s energeticky efektívnymi opatreniami a využívaním obnoviteľných zdrojov energie? Otázky týkajúce sa legislatívnych povinností, možnej podpory alebo samotnej realizácie takýchto projektov Vám zodpovedia odborní konzultanti SIEA v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.

Legislatívne povinnosti a možnosti

- Ak je vaša spoločnosť veľkým podnikom, mala si nechať do 5. decembra 2015 vypracovať energetický audit. Ak ste malým a stredným podnikom môžete audit využiť tiež. Audit vám umožní overiť, do akej miery využíva vaša organizácia energiu efektívne, aké opatrenia vám pomôžu znížiť spotrebu energie a aké úspory môžete očakávať

          Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

- Využiť môžete aj podpornú energetickú službu alebo garantovanú energetickú službu, prostredníctvom ktorej si môžete nechať opatrenia aj zrealizovať 

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnost §14

- Vaše alebo vami spravované nové a obnovené budovy musia mať energetický certifikát

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 300/2012 Z.z.

- Ak vlastníte alebo spravujete kotly, vykurovacie sústavy a klimatizačné systémy, musíte si ich nechať pravidelne skotrolovať. Za čo môžete a za čo nesmiete dostať pokutu?

Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov

- Ak distribuujete alebo spotrebúvate energiu alebo prevádzkujete budovy s podlahovou plochou vyššou ako 1000 m2, musíte dbať na energetickú efektívnosť a pravidelne poskytovať informácie prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

Podporné programy, granty a dotácie

Pripravované a aktuálne programy

Európske štrukturálne a investičné fondy - Operačný program Kvalita životného prostredia 
Opatrenie Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
4.1. Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov. (OZE)
4.2. Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch. (PODNIKY)
4.3. Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane využitia vo verejných budovách. (BUDOVY)
4.5. Podpora využitia vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla založenej na dopyte po využiteľnom teple. (KVET)

Predchádzajúce programy

Zelená iniciatíva 

Úverová linka s nenávratným príspevkom pre projekty malých a stredných podnikateľov, ktoré znížia spotrebu energie a emisie skleníkových plynov - aktuálne do júna 2015

Štrukturálne fondy EÚ - Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Zelená inováciám v priemysle 
Nenávratný finančný príspevok z Nórskeho finačného mechanizmu na tvorbu zelených pracovných miest pri produkovaní a  spracovávaní biomasy a výrobe energie

Poradenstvo

Bezplatné energetické poradenstvo v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU
Environmentálne poradenské služby pre malé a stredné podniky

Realizované podujatia

K dispozícii sú prezentácie z jednotlivých seminárov a konferencií.

Konferencia Odborne o energetických auditoch a energetických službách, november 2015, Starý Smokovec 

Konferencia Rok energetických auditov, marec 2015, Bratislava 

Konferencia Energetická efektívnosť do roku 2020, december 2014, Trnava 
Konferencie Energetický audit v praxi - november 2011, Tatranská Lomnica

Konferencia priemyselných energetikov - október 2011, Žilina

Semináre Energetika - odborná spôsobilosť v paragrafoch - pre študentov TUKE
Konferencia Biomasa a jej využitie v centrálnej dodávke tepla - november 2010, Bardejovské kúpele
Seminár o podmienkach pre malých producentov elektriny z fotovoltiky - september 2010 - Trenčín, ELO SYS

Seminár Obnoviteľné zdroje energie - potenciál a obmedzenia - jún 2010, Galanta

Seminár Fenomén energetického neba - fotovoltika - september 2009, Trenčín, ELO SYS
 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).