Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Medzinárodné projekty / Aktuálne projekty - prehľad

fb_logo

MultEE


MULTEE001.jpgProjekt predstavuje inovatívne schémy monitorovania a overovania (MaO) na zaistenie toho, aby dopady opatrení energetickej efektívnosti boli efektívne a správne vyhodnocované pre budúce plánovanie. MultEE zlepšuje vertikálnu koordináciu medzi administratívnymi úrovňami za účelom využitia plného potenciálu integrovaných schém MaO a zlepšenie celkovej kvality plánovania a implementácie energetickej efektívnosti. »»


ODYSEE-MURE 2012


Cieľom projektu ODYSEE-MURE 2012 je monitorovanie stanovených cieľov v oblasti energetickej efektívnosti (EE) na európskej, ako aj národnej úrovni. Porovnáva krajiny z hľadiska ich energetickej náročnosti a hodnotí dopady národných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti a účinnosť smerníc EÚ.
»»


Request2Action


Logo_Request_short_6.jpgProjekt je zameraný na odstraňovanie prekážok v snahe o zvyšovanie kvality rekonštrukčných prác v súvislosti so zlepšovaním energetickej hospodárnosti budov. Bude to robiť prostredníctvom zlepšovania prístupu k relevantným informáciám pre kľúčových účastníkov trhu.
»»


REQUEST


Projekt je zameraný na hľadanie nástrojov na zvyšovanie kvality rekonštrukčných prác v súvislosti so zlepšovaním energetickej hospodárnosti budov. Jedným z výstupov projektu by malo byť zvýšenie akceptácie a významu energetických certifikátov budov (Energy Performance Certificate - EPC).
»»


BIOMASS POLICIES


biomass_pol_logo2.pngbiomass_jigsaw.jpgProjekt si kladie za cieľ ovplyvniť politiku 11 štátov EÚ zlepšením politického rámca pre mobilizáciu efektívneho využívania domácich zdrojov biomasy, informovať všetky zainteresované subjekty a podporovať záväzky vyplývajúceho zo strategických dokumentov v oblasti OZE.
»»


 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).