Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / O SIEA / Verejné obstarávanie archív

fb_logo

Verejné obstarávanie - archívVýzva na predkladanie ponúk č. NZ 4117: Organizačno-technické zabezpečenie účasti SIEA na veľtrhu ELO SYS 2018 Nitra a Coneco - Racioenergia Bratislava, 18.12.2017
Príloha č. 1 k NZ 4117: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 4117: Návrh zmluvy o poskytovaní služieb
Príloha č. 3 k NZ 4117: Opis predmetu zákazky

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3617: Poistenie áut - Havarijné poistenie, 06.12.2017
Príloha č. 1 k NZ 3617: Návrh uchádzača na plnenie kritéria a zoznam SMV
Príloha č. 2 k NZ 3617: Kompletný sadzobník
Príloha č. 3 k NZ 3617: Návrh poistnej zmluvy

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3517: Poistenie áut - PZP, 06.12.2017
Príloha č. 1 k NZ 3517: Návrh uchádzača na plnenie kritéria a zoznam SMV
Príloha č. 2 k NZ 3517: Kompletný sadzobník
Príloha č. 3 k NZ 3517: Návrh poistnej zmluvy

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3017: „Technicko-organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie Inovácie pre lepší život - Smart Cities & Internet of Things", 06.11.2017

Príloha č. 1 k NZ 3017: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 3017: Návrh zmluvy o poskytovaní služieb
Príloha č. 3 k NZ 3017: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 4 k NZ 3017: Čestné vyhlásenie

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2017: „Dodávka a montáž GPS monitorovacích zostáv pre služobné vozidlá", 03.10.2017
Príloha č. 1 k NZ 2017: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 2017: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 3 k NZ 2017: Návrh zmluvy

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2217: „Zabezpečenie prieskumov v prostredí cieľových skupín", 28.09.2017
Príloha č. 1 k NZ 2217: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 2217: Návrh zmluvy o poskytovaní služieb a licenčnej zmluvy


Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 1917: „Nákup inzertného priestoru v periodickej tlači a na webových portáloch (OP KŽP a OP VaI)", 25.8.2017

Príloha č. 1 k NZ 1917: Návrh uchádzača na plnenie kritérií - PRINTY
Príloha č. 2 k NZ 1917: Návrh uchádzača na plnenie kritérií - WEBY
Príloha č. 3 k NZ 1917: Hodnotenie denníkov
Príloha č. 4 k NZ 1917: Hodnotenie webových portálov
Príloha č. 5 k NZ 1917: Rámcová dohoda o poskytovaní reklamných služieb - PRINTY
Príloha č. 6 k NZ 1917: Rámcová dohoda o poskytovaní reklamných služieb - WEBY

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2917: „Dodanie a montáž multifunkčného zariadenia s finišerom", 25.8.2017
Príloha č. 1 k NZ 2917: Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 2917: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 k NZ 2917: Návrh zmluvy 

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2317: „Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb", 25.7.2017
Príloha č. 1 k NZ 2317: Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 2 k NZ 2317: Návrh rámcovej dohody
Príloha č. 3 k NZ 2317: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy

 

 Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 1017: „Organizačno-technické zabezpečenie účasti SIEA na veľtrhu ELO SYS 2017 Nitra", 9.5.2017
Príloha č. 1 k NZ 1017: Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 2 k NZ 1017: Návrh zmluvy o poskytovaní služieb
Príloha č. 3 k NZ 1017: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2416: Poistenie áut - havarijné poistenie, 21.11.2016
Príloha č. 1 k NZ 2416: Zoznam SMV
Príloha č. 2 k NZ 2416: Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 3 k NZ 2416: Návrh poistnej zmluvy

 

Výzva na predloženie ponuky - Interiérové vybavenie konzultačného centra SIEA v Bratislave, 6.6.2016

Príloha č. 1 k Výzve NZ1616 - Tabuľka na ocenenie a Podrobný rozpočet

Príloha č. 2 k Výzve NZ1616 - Zmluva o dielo .doc, .pdf, Príloha č. 1 k zmluve - podrobný rozpočet

Príloha č. 3  k Výzve NZ1616 - Opis a nájkres položiek interiéru

 

Výzva na predloženie ponuky - Poistenie áut - havarijné poistenie
Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 - Poistná zmluva

 

Výzva na predloženie ponuky - Inzercia výzvy OP KŽP 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, 21.10.2015

Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Príloha č. 2 - Predbežný text inzercie

 

Výzva na predloženie ponuky - Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb pripojenia do siete internet, 25.9.2015

Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria .doc

Príloha č. 2 - Návrh zmluvy o dielo .doc, .pdf

 

Výzva na predloženie ponuky - Interiérové vybavenie Klientského centra SIEA v Banskej Bystrici, 10.8.2015

Príloha č. 1 - Podrobný rozpočet

Príloha č. 2  - Návrh zmluvy o dielo .doc.pdf, Podrobná špecifikácia ceny diela .xls

Príloha č. 3 - Dokumentácia interiéru

 

Prehľad zákaziek - § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Prehľad zákaziek


Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH

 

Oznámenia verejného obstarávania

7338 - oznámenie výsledku

10556 - formulár § 41 Kritériá

10556 - oznámenie výsledku

11157 - MST formulár § 41 Ostatné

11-1 - formulár § 41 Kritériá

8192 - MTS formulár § 41 Ostatné

7338 - MST formulár § 41 Ostatné

4685 - MST formulár § 41 Ostatné

3799 - WYS formulár § 41 Kritériá

10566 - WYT formulár § 41 Ostatné

9988 - MSS informácia o otváraní časti Ostatné

0610714 - MST informácia o otváraní časti Ostatné

10762 - MSS informácia o otvaraní časti Ostatné

11157 - MST formulár § 41 Kritériá.pdf

10714 - MSS informácia o otváraní časti Kritériá

9988 - MST informácia o otváraní časti Kritériá

11157 - oznámenie výsledku

10762 - MSS informácia o otváraní časti Kritériá

10714 - MST informácia o výsledku

10762 - MSS informácia o výsledku

9988 - MSS informácia o výsledku

 

 

Stravné lístky - súťažné podklady
 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).