Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

O štátne dotácie na kolektory a kotly na biomasu požiadalo ku koncu apríla 2345 záujemcov


O štátne dotácie na kolektory a kotly na biomasu požiadalo ku koncu apríla 2345 záujemcov

V závere apríla 2010 bolo zo štátnych dotácií na slnečné kolektory a kotly na biomasu dispozícii ešte necelých 6 miliónov EUR. Domácnosti dovtedy požiadali o príspevky v celkovej hodnote vyše 2,1 milióna EUR. Väčšina zo žiadostí súvisela s využívaním slnečnej energie (82 %). »» 3.5.2010


Závery zo seminára Aktuálne podmienky pripojenia fotovoltických zariadení s výkonom do 100 kW nahrávajú malým elektrárňam na budovách


Závery zo seminára Aktuálne podmienky pripojenia fotovoltických zariadení s výkonom do 100 kW nahrávajú malým elektrárňam na budovách

Nezáujem veľkých hráčov môžu využiť malé fotovoltické elektrárne na budovách. Vyplynulo to z vyjadrení zástupcov regionálnych distribučných sústav na seminári, ktorý 8. októbra 2010 v rámci veľtrhu ELO SYS v Trenčíne pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra. »» 18.10.2010


Dočasným riadením SIEA je poverený Ivan Drobný


Dočasným riadením SIEA je poverený Ivan Drobný

Minister hospodárstva a výstavby SR Juraj Miškov odvolal (12. 8. 2010) z funkcie generálneho riaditeľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Martina Vavřinka. Zároveň poveril dočasným riadením SIEA Ivana Drobného, ktorý v agentúre pracuje od roku 1999 ako riaditeľ ekonomickej sekcie. »» 13.8.2010


Upozornenie k predkladaniu monitorovacích správ


Upozornenie k predkladaniu monitorovacích správ

Upozorňujeme prijímateľov na predĺženie prechodného obdobia do 30. 9. 2010, počas ktorého prijímateľ nebude povinný priebežné monitorovacie správy, záverečnú monitorovaciu správu projektu a následné monitorovacie správy projektu vypĺňať a odosielať elektronicky prostredníctvom verejnej časti IT monitorovacieho systému. »» 6.9.2010


Seminár o aktuálnych podmienkach pripojenia fotovoltických zariadení s výkonom do 100 kW


Seminár o aktuálnych podmienkach pripojenia fotovoltických zariadení s výkonom do 100 kW

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatný seminár Aktuálne podmienky pripojenia fotovoltických zariadení s výkonom do 100 kW, ktorý sa uskutoční 8. októbra 2010 v rámci medzinárodného veľtrhu ELO SYS v Trenčíne. »» 14.9.2010


Usmernenie č.1 k Výzve KaHR-13SP-1001


Usmernenie č.1 k Výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR vydalo 5. augusta 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-13SP- 1001. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP je spresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. »» 5.8.2010


Usmernenie č. 2 k Výzve KaHR-13SP-1001


Usmernenie č. 2 k Výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky vydalo dňa 29. septembra 2010 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001 (ďalej len „usmernenie“). »» 29.9.2010


Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-13SP-1001


Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-13SP-1001

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila najčastejšie otázky k Výzve KaHR-13SP-1001. Odpovede sú pripravené v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva a výstavby SR, ktoré je riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. »» 11.8.2010


Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka 2009"


Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka 2009"

V treťom ročníku súťaže o Cenu ministra hospodárstva "Inovatívny čin roka 2009" si ocenenie v štyroch kategóriách prevzali spoločnosti  VUKI a.s.,Bratislava, Považská cementáreň a.s. Ladce, SLCP Consulting, s.r.o.,Žilina a VUJE, a.s., Trnava. »» 26.5.2010


Pozastavenie výzvy KaHR-13SP-1001


Pozastavenie výzvy KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky rozhodlo o pozastavení výzvy KaHR-13SP-1001 na podporu inovačných aktivít v podnikochí prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. »» 14.9.2010


 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).